Zarządzanie poprzez Motywację 3.0, czyli indywidulane podejście do człowieka

Dzięki RMP firma poznaje indywidualną motywację każdego z pracowników, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i systemów wartości. Z tą wiedzą może stworzyć kulturę organizacyjną, w której pracownicy będą czuć się docenieni i naprawdę zmotywowani do codziennej pracy. Dzięki temu efektywniej osiągniesz założone cele biznesowe, budując jednocześnie markę przyjaznego pracodawcy (employer branding).

„Zarządzanie poprzez Motywację 3.0” to nowe, indywidualne podejście do zarządzania pracownikami. To program rozwojowym skierowany do wymagających managerów, którzy szukają niestandardowych rozwiązań.

Przykłady zastosowania wraz z rekomendacjami

Pobierz

Oferta

Klienci mają do wyboru trzy opcje, przy czym każda może zostać rozszerzona o dalsze działania szkoleniowo-rozwojowe. Standardowo uczestnicy wykonują najpierw profilowanie motywacyjne RMP, a następnie odbywają się warsztaty podczas których przekazujemy bardzo konkretną i skondensowaną wiedzę. Dla uczestników wiele z prezentowanych zagadnień jest zupełnie nowych, dlatego bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach.

Profil RMP

Rekomendujemy jako działanie uzupełniające podczas rekrutacji, indentyfikacji i rozwoju talentów oraz procesów coachingowych.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub wybranego zespołu wykonują profile motywacyjne Reiss Motivation Profile. Każdy otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwojowymi.
 2. Sesja feedbackowa, podczas której profil jest analizowany w wybranym kontekście (samorozwój, planowanie ścieżki, rekrutacja, Work Life Balance, konflikty).
 3. W profilowaniu motywacyjnym RMP może brać udział udział każdy (potencjalny) pracownik.
Wyślij zapytanie

Profil RMP + warsztat

Rekomendujemy jako działanie rozwojowe dla menadżerów i zespołów, które chcą jeszcze lepiej współpracować – wszędzie tam, gdzie kluczowe są relacje.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub wybranego zespołu wykonują profile motywacyjne Reiss Motivation Profile. Każdy otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwojowymi.
 2. Sesja feedbackowa, podczas której profil jest analizowany w wybranym kontekście (samorozwój, planowanie ścieżki, rekrutacja, Work Life Balance, konflikty)
 3. Program warsztatów przygotowujemy na podstawie wypełnionych profili motywacyjnych i w odniesieniu do specyficznych potrzeb organizacji. Przykładowe tematy to:
  • Generacje X, Y, Z i zarządzanie różnorodnością
  • Zarządzanie zespołem i efektywna motywacja
  • Budowanie i zarządzanie zespołem
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Rozwój kadry zarządzającej
 4. Odbiorcą warsztatów mogą być: kadra zarządzająca, zespoły lub grupy pracowników.
Wyślij zapytanie

Profil RMP + warsztat + training on the job

Rekomendujemy firmom, dla których ważne jest trwałe utrzymanie wyników i praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub wybranego zespołu wykonują profile motywacyjne Reiss Motivation Profile. Każdy otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwojowymi.
 2. Sesja feedbackowa, podczas której profil jest analizowany w wybranym kontekście (samorozwój, planowanie ścieżki, rekrutacja, Work Life Balance, konflikty).
 3. Program warsztatów przygotowujemy na podstawie wypełnionych profili motywacyjnych i w odniesieniu do potrzeb organizacji. Przykładowe tematy to:
  • Generacje X, Y, Z i zarządzanie różnorodnością
  • Zarządzanie zespołem i efektywna motywacja
  • Budowanie i zarządzanie zespołem
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Rozwój kadry zarządzającej
 4. Odbiorcą warsztatów mogą być: kadra zarządzająca, zespoły lub grupy pracowników.
 5. Po warsztatach przeprowadzamy indywidualne konsultacje lub „training on the job”. Ich cel to praktyczne wdrożenie wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Dokładna tematyka jest zaplanowana zawsze indywidualnie.
 6. Wyślij zapytanie

Dla kogo?

Dzięki RMP możliwe jest indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji.

Narzędzie pozwala precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracowników, ich talenty oraz wyznawane wartości. Ponadto manager może lepiej poznać samego siebie, swój styl zarządzania oraz określić potencjał do rozwoju. Dopiero w kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów, które będą zgodne z owymi wartościami (wewnętrznymi motywatorami). Nie wystarczy już zatem formułować celów według zasady SMART. Muszą one być dodatkowo zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników. Tylko w ten sposób można pobudzić wewnętrzną motywację pracowników oraz zwiększyć ich poziom zaangażowania.

Rekomendujemy, kiedy:

 • poszukuje się nowych, niestandardowych rozwiązań dla wymagających managerów,
 • konieczne są szybkie efekty w zarządzaniu zespołem,
 • zespół jest trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych generacji,
 • spada stopień zaangażowania i motywacji pracowników.
Co dało mi wdrożenie RMP w moim zespole

Rekomendacje

Marcin Grela

Headhunter, rekruter, twórca społeczności „Sales Angels”, 4 Results

„Dzięki wiedzy wyniesionej z przeprowadzonych badań RMP skróciłem czas przeznaczony na weryfikację kandydatów o 40%. Z moich badań nad wybitnymi handlowcami wynika, że łączy ich najczęściej wysoka potrzeba kontaktów społecznych i statusu oraz średnia lub niska potrzeba uznania. W wielu przypadkach pojawiał się też niski poziom idealizmu.”
Marcin Grela

Karolina Wołosowska

kierownik w Departamencie Rozwoju Kompetencji Sieci Sprzedaży

„Zastosowanie narzędzia Reiss Motivation Profile wzmocniło świadome przejście uczestników przez proces zmiany, który miał miejscu w naszym banku, a ciekawość, związana z chęcią lepszego poznania swojego profilu motywacyjnego, poskutkowała dużym zaangażowaniem i wyciąganiem trafnych wniosków.”
Karolina Wołosowska

Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

wiceprezes Zarządu i dyrektor stacji dealerskiej w grupie Dealerskiej Krotoski-Cichy

„Program „Zarządzanie przez Motywację 3.0” dał nam niesamowitą wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności w obszarze pracy z ludźmi. Jego kluczowym elementem był „Training on the job”, podczas którego w praktyczny sposób uczyliśmy się analizować zachowania racowników oraz poznaliśmy skuteczne metody wzbudzania motywacji i zaangażowania.”
Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

Łukasz Janas

Prezes Zarządu VOWOS Sp z o.o.

„RMP pozwoliło mi nie tylko lepiej poznać siebie, ale również zrozumieć partnerów biznesowych. Często klasyfikujemy klienta jako „trudnego”, ale takie zjawisko w rzeczywistości nie istnieje. Zazwyczaj używamy tego typu określeń w stosunku do osób, które posiadają odmienne motywatory i inny system wartości”.
Łukasz Janas

Grzegorz Turniak

twórca Akademii Rekomendacji ekspert networkingu, założyciel BNI Polska

„RMP pokazuje obraz ludzkiej motywacji w bardzo precyzyjny i prosty sposób. Dzięki temu możemy dokładnie i szybko zdiagnozować obszary, w których powinniśmy się szkolić, jakie predyspozycje rozwijać, a także w jaki sposób motywować”.
Grzegorz Turniak

Mariola Pilas-Kołodziej

Regionalny dyrektor Sprzedaży, ENEL-MED S.A.

„Profilowanie motywacyjne oraz dodatkowe działania rozwojowe pozwoliły nie tylko na ugruntowanie informacji o sobie samym, ale i pozyskanie informacji o istotnych motywatorach każdego członka zespołu. To już dzisiaj przekłada się na lepsze porozumiewanie się pomiędzy osobami w zespole jaki i na skuteczniejsze zarządzanie”.
Mariola Pilas-Kołodziej

Wioleta Wojtunik

Dyrektor ds. Nowych Sieci Dystrybucji, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

„Reiss Motivation Profile spodobał nam się, ponieważ jest konkretny, poparty badaniami, a przede wszystkim otrzymane wyniki są proste w interpretacji. Do zastosowania kwestionariusza przekonała nas jego uniwersalność, a szczególnie stałość motywatorów w czasie.”
Wioleta Wojtunik

Alicja Gotowczyc

Prezes Zarządu Forum Mentorów

„RMP jest wspaniałym narzędziem do budowania świadomości Mentora, wspiera efektywność procesu mentoringowego oraz relacje mentorskie”.
Alicja Gotowczyc

Kontakt