Zarządzanie poprzez Motywację 3.0, czyli jednostkowe podejście do człowieka

Dzięki badaniom psychometrycznym RMP firma poznaje obszary i czynniki motywacyjne swoich pracowników, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i wartości. Z tą wiedzą może stworzyć kulturę organizacyjną, w której ludzie będą docenieni i zmotywowani do codziennej pracy. Taka organizacja szybciej i lepiej osiągnie cele biznesowe jednocześnie budując markę przyjaznego pracodawcy.

Zarządzanie przez Motywację 3.0 to nowe, indywidualne podejście do kierowania ludźmi i wyznaczania celów w organizacji. To program rozwojowy skierowany do menadżerów szukających innowacyjnych rozwiązań, które naprawdę działają.

Przykłady zastosowania wraz z rekomendacjami

Pobierz

Proponujemy:

Trzy pakiety działań rozwojowych dla pracowników, każdy z nich może być rozszerzony o dodatkowe opcje - szkolenia motywacyjne i warsztaty z motywacji dla kadry na każdym szczeblu.

W pierwszym etapie pracownicy wykonują testy, zwane profilami RMP. Na podstawie tych wyników diagnozujemy stan organizacji - stopień zaangażowania pracujących tam osób, ich możliwości i predyspozycje, wartości oraz motywatory, a także potencjał rozwoju.

Badanie wewnętrznych potrzeb - czyli profile RMP

Narzędzie wspierające w rekrutacji oraz identyfikacji talentów oraz predyspozycji. Sprawdzone także w procesach coachingowych i innych działaniach rozwoju zawodowego.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub zespołu otrzymują linki do kwestionariusza RMP online. Każdy wypełnia swój test sam, w dogodnym dla siebie terminie. A następnie otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwoju osobistego.
 2. Podczas sesji informacji zwrotnej - certyfikowany Reiss Motivation Master analizuje wyniki każdego pracownika pod kątem jego rozwoju osobistego i zawodowego (samorozwój, planowanie ścieżki kariery, rekrutacja, work life balance, rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji).
 3. W profilowaniu motywacyjnym RMP może brać udział udział każdy zatrudniony lub potencjalny pracownik (rekrutacja). Udział w badaniu powinien być dobrowolny.
Wyślij zapytanie

Badanie wewnętrznych potrzeb (profile RMP) + warsztat

Dla menadżerów i zespołów, które pragną efektywniej współpracować, poprawić wzajemne relacje, zażegnać konflikty, umiejętnie przekazywać doświadczenia i wiedzę.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub zespołu otrzymują linki do kwestionariusza RMP online. Każdy wypełnia swój test sam, w dogodnym dla siebie terminie. A następnie otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwoju osobistego.
 2. Podczas sesji informacji zwrotnej - certyfikowany Reiss Motivation Master analizuje wyniki każdego pracownika pod kątem jego rozwoju osobistego i zawodowego (samorozwój, planowanie ścieżki kariery, rekrutacja, work life balance, rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji).
 3. Program warsztatów motywacyjnych przygotowujemy na podstawie wyników profili RMP w odniesieniu do konkretnych potrzeb organizacji.

  Najpopularniejsze tematy:
  • Zarządzanie zespołem i efektywna motywacja
  • Budowanie i zarządzanie zespołem
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Rozwój kadry zarządzającej
  • Generacje X, Y, Z i zarządzanie różnorodnością
  odbiorcy: kadra zarządzająca, zespoły lub grupy pracowników
Wyślij zapytanie

Badanie wewnętrznych potrzeb (profile RMP) + warsztat + training on the job

Dla firm, w których ważne jest praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów.

 1. Pracownicy wybranego szczebla lub zespołu otrzymują linki do kwestionariusza RMP online. Każdy wypełnia swój test sam, w dogodnym dla siebie terminie. A następnie otrzymuje pisemny raport zawierający opis profilu RMP wraz ze wskazówkami rozwoju osobistego.
 2. Podczas sesji informacji zwrotnej - certyfikowany Reiss Motivation Master analizuje wyniki każdego pracownika pod kątem jego rozwoju osobistego i zawodowego (samorozwój, planowanie ścieżki kariery, rekrutacja, work life balance, rozwiązywanie konfliktów, poprawa komunikacji).
 3. Program warsztatów przygotowujemy na podstawie wyników profili motywacyjnych w odniesieniu do konkretnych potrzeb organizacji.

  Najpopularniejsze tematy:
  • Zarządzanie zespołem i efektywna motywacja
  • Budowanie i zarządzanie zespołem
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Rozwój kadry zarządzającej
  • Generacje X, Y, Z i zarządzanie różnorodnością
  odbiorcy: kadra zarządzająca, zespoły lub grupy pracowników
 4. Po warsztatach motywacyjnych odbywają się indywidualne konsultacje z pracownikami i zarządzającymi. Pracujemy też w systemie „training on the job” - czyli prowadzimy szkolenia z motywacji dla pracowników w trakcie ich obowiązków służbowych. Wspólnie planujemy strategię działania i sposoby wdrożenia wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Razem wyznaczamy osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Wszystkie działania uwzględniają indywidualne potrzeby pracowników i menadżerów. Dzięki temu wykonuje się je łatwiej, efektywniej i z większą przyjemnością.
 5. Wyślij zapytanie

Dla Kogo?

Indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji

 • nie dawaj pracownikom tego, czego Ty potrzebujesz
 • nie oferuj tego, co wydaje Ci się, że powinno kogoś uszczęśliwić
 • zapomnij, że pieniądze są motywatorem

Sprawdź, czego pracownicy oczekują/czego potrzebują, by bez zewnętrznych/rzeczowych nagród z radością przychodzili do pracy. To naprawdę możliwe. Badania RMP dają wiedzę na temat indywidualnych preferencji, dzięki czemu można precyzyjnie ustalać ścieżki karier i jednostkowo motywować. A przede wszystkim ustalać cele zgodne z predyspozycjami i możliwościami. Tylko w ten sposób można pobudzić wewnętrzną motywację pracowników oraz zwiększyć ich poziom zaangażowania.

Polecamy gdy:

 • spada stopień zaangażowania i motywacji pracowników
 • potrzebujesz szybkich efektów w zarządzaniu zespołem
 • Twój zespół jest trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych generacji
 • poszukujesz nowych efektywnych rozwiązań dla wymagających menadżerów
 • dotychczasowe narzędzia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów
Co dało mi wdrożenie RMP w moim zespole

Rekomendacje

Marcin Grela

Headhunter, rekruter, twórca społeczności „Sales Angels”, 4 Results

„Dzięki wiedzy wyniesionej z przeprowadzonych badań RMP skróciłem czas przeznaczony na weryfikację kandydatów o 40%. Z moich badań nad wybitnymi handlowcami wynika, że łączy ich najczęściej wysoka potrzeba kontaktów społecznych i statusu oraz średnia lub niska potrzeba uznania”
Marcin Grela

Karolina Wołosowska

kierownik w Departamencie Rozwoju Kompetencji Sieci Sprzedaży

„Zastosowanie narzędzia Reiss Motivation Profile® wzmocniło świadome przejście uczestników przez proces zmiany, który miał miejsce w naszym banku. A ciekawość, związana z chęcią lepszego poznania swojego profilu motywacyjnego poskutkowała dużym zaangażowaniem i wyciąganiem trafnych wniosków”
Karolina Wołosowska

Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

wiceprezes Zarządu i dyrektor stacji dealerskiej w grupie Dealerskiej Krotoski-Cichy

„Program „Zarządzanie przez motywację 3.0 dał nam niesamowitą wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności w obszarze pracy z ludźmi. Dodatkowo „Training on the job” w praktyczny sposób nauczył nas analizować zachowania pracowników oraz wzbudzać w nich motywację i zaangażowanie”
Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

Łukasz Janas

Prezes Zarządu VOWOS Sp z o.o.

„RMP pozwoliło mi nie tylko lepiej poznać siebie, ale również zrozumieć partnerów biznesowych. Często klasyfikujemy klienta jako „trudnego”, ale takie zjawisko w rzeczywistości nie istnieje. Raczej nazywamy tak osoby, które posiadają odmienne motywatory i inny system wartości”
Łukasz Janas

Grzegorz Turniak

twórca Akademii Rekomendacji ekspert networkingu, założyciel BNI Polska

„RMP pokazuje obraz ludzkiej motywacji w bardzo precyzyjny i prosty sposób. Dzięki temu możemy dokładnie i szybko zdiagnozować obszary, w których powinniśmy się szkolić, jakie predyspozycje rozwijać, a także w jaki sposób motywować”
Grzegorz Turniak

Mariola Pilas-Kołodziej

Regionalny dyrektor Sprzedaży, ENEL-MED S.A.

„Profilowanie motywacyjne oraz dodatkowe działania rozwojowe pozwoliły na ugruntowanie informacji o sobie samym i pozyskanie informacji o motywatorach każdego członka zespołu. To już dzisiaj przekłada się na lepsze porozumiewanie się w zespole, jak i na skuteczniejsze zarządzanie”
Mariola Pilas-Kołodziej

Wioleta Wojtunik

Dyrektor ds. Nowych Sieci Dystrybucji, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

„Reiss Motivation Profile® spodobał nam się, ponieważ jest konkretny, poparty badaniami, a przede wszystkim otrzymane wyniki są proste w interpretacji. Do zastosowania kwestionariusza przekonała nas jego uniwersalność, a szczególnie stałość motywatorów w czasie”
Wioleta Wojtunik

Alicja Gotowczyc

Prezes Zarządu Forum Mentorów

„RMP jest wspaniałym narzędziem do budowania świadomości Mentora, wspiera efektywność procesu mentoringowego oraz relacje mentorskie”
Alicja Gotowczyc

Kontakt