16 motywatorów RMP

Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

Władza

informuje o tym, co jest ważniejsze: przywództwo i odpowiedzialność czy świadczenie usług i wykonywanie zadań.

Rewanż

informuje o tym, co jest w życiu ważniejsze: harmonia czy konkurowanie z innymi.

Porządek

informuje jaką rolę odgrywają w życiu uporządkowane otoczenie i klarowne zasady.

Uznanie

pokazuje jak ważna jest dla nas akceptacja ze strony innych.

Rodzina

informuje o tym, jakie znaczenie ma sprawowanie opieki i troska o najbliższych i własne dzieci.

Piękno

informuje o tym, jakie znaczenie ma estetyka i zmysłowość.

Status

informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy bądź braku takich potrzeb.

Spokój

pokazuje znaczenie stabilizacji emocjonalnej dla zadowolenia z życia.

Honor

pokazuje lojalność do pryncypiów.

Gromadzenie

informuje o tym, jakie znaczenie ma posiadanie rzeczy i otaczanie się nimi.

Ciekawość

informuje o tym, jakie znaczenie ma wiedza i w jakim celu ją zdobywamy.

Aktywność fizyczna

pokazuje, w jakim zakresie ruch wpływa na zadowolenie z życia.

Niezależność

informuje o tym, w jaki sposób kształtujemy swoje relacje z innymi ludźmi oraz na ile potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi.

Kontakty społeczne

informuje o tym, jak ważne są częste kontakty z innym ludźmi.

Jedzenie

informuje na ile delektujemy się w życiu spożywaniem posiłków.

Idealizm

informuje o tym jakie znaczenie ma angażowanie się w sprawy społeczne oraz działania pro bono.

Jak wygląda RMP

Reiss Motivation Profile to narzędzie, które w przystępny i plastyczny sposób przedstawia skomplikowane zagadnienia związane z ludzką osobowością i motywacją. Pokazuje indywidualne wartości 16 motywatorów w formie wykresu. Motywatory przyjmują wartości od -2,00 do +2,00. W zależności od tego przedstawione są w kolorach:

  • niska wartość (od-2,00 do -0,80)
  • średnia wartość (od-0,79 do +0,79)
  • wysoka wartość (od +0,80 do +2,00)

Zgodnie z logiką rozkładu normalnego, większość populacji osiąga wyniki poszczególnych motywatorów w zakresie od -0,79 do +0,79 (przedstawione na wykresie w kolorze żółtym). Wartości przedstawione w kolorze jasno i ciemno niebieskim są mniej popularne, a tym samym bardziej charakterystyczne. Są to tak zwane drivery motywacyjne wyróżniające indywidualną osobowość.

Przykładowy raport

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowy raport? Kliknij i zobacz, jakie informacje zawiera jedna z dostępnych wersji (raport indywidualny).

Pobierz

Dlaczego RMP jest wiarygodnym narzędziem

Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

RMP to pierwsze narzędzie diagnostyczne online opisujące (wewnętrzną) motywację człowieka.

RMP to jedyna metoda badania motywacji oparta o metodykę naukową. Badania empiryczne przeprowadził zespół prof. S. Reissa z Ohio State University. Publikacje.

Rzetelność 16 skal pomiarowych wynosi pomiędzy 0,69 i 0,88. „Wyniki rzetelności i trafności”.

Spójność wewnętrzna (Alfa Cronbacha) 16 skal wynosi pomiędzy 0,71 i 0,92.

Polska wersja kwestionariusza RMP została przygotowana na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 2.100 respondentów.

RMP jest mało wrażliwy na efekt “dostosowania społecznego”, czyli na ile badany jest w stanie wpłynąć na jego wynik (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) < 3%).

Możliwość wykonania RMP z tzw. Confirmation Scale, czyli skalą kłamstwa.

RMP opisuje indywidualność ludzkiej osobowości - nie grupuje, nie kategoryzuje, nie wprowadza typologii. Liczba możliwych kombinacji motywatorów > 1 000 000 000.

RMP nie opisuje zachowań, ale bada - dlaczego i w jaki sposób do nich dochodzi.

RMP umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału, które wynikają z indywidualnego systemu wartości.

RMP opisuje, które motywatory i jakie wartości są ważne dla ludzi, z którymi pracujemy, pozwala dobierać indywidualne, najbardziej efektywne środki motywacyjne.

Wyniki przedstawione w raporcie są zaprezentowane w prosty i łatwy do interpretacji sposób.

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany wynikami badań profesora Stevena Reissa:

rmp@reissprofile.pl

Korzyści

Korzyści dla firm:

Organizacje decydując się na RMP otrzymują niezwykle dokładną i indywidualną informację na temat ludzi i całych zespołów. Wiedzą w jaki sposób docierać do pracowników, aby ich wkład w rozwój firmy był jak największy.

Dowiedz się więcej

Korzyści dla osób indywidualnych:

Każdy, kto poznał swój profil motywacyjny wie jak żyć w zgodzie ze sobą, posiada lepsze zrozumienie siebie i innych. Dowiaduje się jak zaprojektować swoje życie, aby być szczęśliwym i spełnionym w życiu zawodowym, prywatnym i w relacjach z innymi (w tym w związku).

Dowiedz się więcej

Korzyści dla młodzieży:

Dla młodych osób RMP jest szczególnie przydatny w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji życiowych - wyborze kierunku edukacji i przyszłego zawodu. Pozwala na budowanie drogi życiowej w oparciu o swoje mocne strony i ich wykorzystanie tak, aby być szczęśliwym.

Dowiedz się więcej