Jeśli czujemy się poddenerowowani, nieusatysfakcjonowani lub nieszczęśliwi istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną są właśnie niezaspokojone potrzeby.

RMP - jest w pewnym sensie miernikiem życiowej satysfakcji, listą czynników niezbędnych do naszego zadowolenia. Jeśli je poznamy, będziemy wiedzieć, co konkretnie stymuluje nas do działania.

Metodę RMP opracował w 1998 roku prof. Steven Reiss, ceniony ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA. Głównym założeniem było dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka. Dlatego, posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss wyselekcjonował 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozesłał ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślanie swoich motywacji. Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów, zespół prof. Reissa otrzymał listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracował pytania, by te obszary-potrzeby weryfikować jak najdokładniej (przyjęto skalę -2 do +2). Odpowiedzi na pytania zawarte w teście RMP pozwalają obliczyć - w jakim natężeniu powinniśmy realizować daną potrzebę (motywator), żeby osiągnąć spełnienie.

Żeby poznać swój algorytm spełnienia wystarczy odpowiedzieć na 128 pytań w siedmiostopniowej skali. Wynik to kwintesencja naszych możliwości, predyspozycji, sposobów myślenia i działania. Wskazuje także jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

16 motywatorów RMP

Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

Władza

jest skalą ambicji, potrzebą wywierania wpływu na otoczenie, miernikiem odpowiedzialności; mówi o tym, co jest ważniejsze: przywództwo czy świadczenie usług i wykonywanie zadań

Rewanż

harmonia czy konkurowanie z innymi? wskazuje potrzebę rywalizacji i odwetu

Porządek

uświadamia, jak wielką rolę odgrywa uporządkowane otoczenie i klarowne zasady

Uznanie

jest miarą pewności siebie; pokazuje, na ile istotna jest dla nas akceptacja ze strony innych lub kiedy ze spokojem zniesiemy jej brak

Rodzina

wskazuje, jak ważne jest dla nas założenie własnej rodziny, opieka, troska o najbliższych, dzieci; wytycza parametry cierpliwości

Piękno

wskaźnik wrażliwości estetycznej, innowacyjności, kreatywności oraz zmysłowości

Status

informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy lub braku takich potrzeb

Spokój

mówi jak na zadowolenie z życia wpływa stabilizacja emocjonalna, bezpieczeństwo; pokazuje potrzebę wyzwań i skłonność do ryzyka

Honor

to lojalność wobec pryncypiów

Gromadzenie

informuje o tym, jakie znaczenie ma posiadanie i gromadzenie przedmiotów

Ciekawość

uświadamia, w jakim celu zdobywamy wiedzę i dlaczego chcemy się uczyć

Aktywność fizyczna

pokazuje, w jakim zakresie ruch i jego ilość wpływa na satysfakcję życiową

Niezależność

informuje o tym, czy potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi; jest miarą relacji i więzi międzyludzkich

Kontakty społeczne

orzeka, czy inni ludzie potrzebni są nam do życia czy wolimy funkcjonować w samotności

Jedzenie

wyjaśnia, na ile posiłki to tylko potrzeba biologiczna a na ile czysta przyjemność

Idealizm

miernik zaangażowania w sprawy społeczne oraz działania pro bono

Jak wygląda RMP

Reiss Motivation Profile is an assessment presenting the unconscious aspects of internal human motivation in an accessible and illustrative way.

Wyświetla się w formie wykresu jako niepowtarzalna, indywidualna kombinacja - wewnętrzny kręgosłup naszego życia, złożony z 16 potrzeb realizowanych w różnej skali.

Dla podkreślenia ich natężenia w wykresie używa się kolorów:

  • low value (from -2.00 to -0.80)
  • średnia wartość (od-0,79 do +0,79)
  • wysoka wartość (od +0,80 do +2,00)

Większość populacji osiąga wyniki motywatorów w zakresie od -0,79 do +0,79 (na wykresie w kolorze pomarańczowym). Wartości w kolorze jasno i ciemno niebieskim występują rzadziej, a tym samym są bardziej charakterystyczne. Jeśli znajdziemy je w naszym wykresie z całą pewnością są to stymulatory naszej motywacji.

Przykładowy raport

Chcesz obejrzeć przykładowy raport? Kliknij i zobacz, jakie informacje zawiera jedna z dostępnych wersji (raport indywidualny).

Pobierz

12 powodów, dla których RMP jest wiarygodnym narzędziem

Psychologia motywacji wyjaśnia osobowość dorosłego człowieka jako - zestaw nawyków, które ludzie nabywają, by zaspokoić swoje wewnętrzne potrzeby psychologiczne, wyznawane wartości i ambicje życiowe.

16 motywatorów Reissa wyczerpuje listę obszarów właściwych dla jednostki. Każdego z nas motywuje ten sam zestaw potrzeb, lecz chcemy realizować je w takim natężeniu, jakiego potrzebuje nasz umysł.

1

RMP to pierwsze narzędzie psychometryczne opisujące wewnętrzną motywację człowieka.

2

RMP to jedyne na świecie badanie motywacji oparte o metody naukowe. Badania empiryczne przeprowadził zespół prof. S. Reissa z Ohio State University. Publikacje.

3

Rzetelność 16 skal pomiarowych RMP wynosi pomiędzy 0,69 i 0,88. „Wyniki rzetelności i trafności”.

4

Spójność wewnętrzna (Alfa Cronbacha) 16 skal RMP wynosi pomiędzy 0,71 i 0,92.

5

Polska wersja kwestionariusza RMP została przygotowana na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 2100 respondentów.

6

RMP jest mało wrażliwy na efekt “dostosowania społecznego”, czyli - na ile badany jest w stanie wpłynąć na swój wynik (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) < 3%).

7

Test RMP uwzględnia tzw. confirmation scale, czyli skalę kłamstwa.

8

RMP opisuje wyłącznie jednostki - nie grupuje, nie kategoryzuje, nie wprowadza typologii. Liczba potencjalnych kombinacji motywatorów > 1 000 000 000.

9

RMP nie opisuje zachowań. Bada - dlaczego i w jaki sposób do nich dochodzi.

10

RMP umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału, które wynikają z indywidualnego systemu wartości człowieka.

11

RMP opisuje, jakie motywatory i wartości są ważne dla ludzi, z którymi pracujemy, pozwala dobierać indywidualne, najbardziej efektywne metody i narzędzia motywacji.

12

Wyniki w raporcie RMP są opisane w prosty i łatwy do interpretacji sposób.

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany wynikami badań profesora Stevena Reissa:

rmp@reissprofile.pl

Co zyskasz

Korzyści dla firm:

Zarządzający otrzymują wiarygodne i dokładne informacje na temat pojedynczych pracowników i całych zespołów. Wiedzą, jak regulować poziom zaangażowania, by osiągać oczekiwane wyniki.

Dowiedz się więcej

Korzyści dla jednostki/każdego człowieka:

Każdy, kto poznał swój profil motywacyjny (wartości, potrzeby, potencjał) zrozumie lepiej siebie i innych. Może planować swoje działania tak, by osiągnąć szczęście i spełnienie w życiu zawodowym, prywatnym, w relacjach.

Dowiedz się więcej

Korzyści dla młodzieży:

Dla młodych osób RMP jest przydatny w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji życiowych - wyborze kierunku edukacji i zawodu. Pozwala na zaplanowanie drogi życiowej w oparciu o swój potencjał.

Dowiedz się więcej