Cele programu

W trakcie certyfikacji dogłębnie poznasz narzędzie oraz zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu jego stosowania.

Certyfikacja kończy się egzaminem w czwartym dniu szkolenia. Po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskasz tytuł „Reiss Profile® Mastera”, który upoważnia Cię do samodzielnego stosowania narzędzia w Twojej pracy zawodowej.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

O udziale w certyfikacji na Reiss Profile® Mastera decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja predyspozycji do wykorzystywania narzędzia.

Uczestnikiem certyfikacji możesz zostać, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 • jesteś pełnoletni, masz wyższe wykształcenie (studia magisterskie, licencjackie lub inżynierskie)
 • pracujesz w jednym z trzech obszarów: na stanowisku menedżerskim LUB w działach HR LUB jako trener / coach
 • posiadasz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

Forma certyfikacji

Certyfikację przeprowadzamy w 2 wersjach:

 • stacjonarnie w siedzibie RMP Polska w Warszawie: 3 dni warsztatowe, czyli 19,5 godzin zegarowych zajęć. Warsztaty odbywają się w godzinach 9 – 17 z przerwą na lunch oraz przerwy kawowe.
 • online: 4 dni warsztatowe, czyli 20 godzin zegarowych zajęć PLUS indywidualne konsultacje 2,5 godziny. Zajęcia online odbywają się każdego dnia w godzinach 10:00 – 12.30 oraz 14:00 – 16:30

Podczas każdej certyfikacji omawiany jest ten sam zakres materiału, wykorzystywane są te same materiały. Każda certyfikacja ma zaplanowany konkretny termin, a uczestnik może wybrać preferowaną przez siebie formę nauki.

Tematyka warsztatów

 • Teoria 16 motywatorów prof. Stevena Reissa, badania naukowe i podstawy teoretyczne metodyki, psychologia pozytywna.
 • 16 motywatorów (potrzeb): analiza, przykłady, zastosowanie.
 • Praktyczne wykorzystanie Reiss Motivation Profile® (studium przypadku, analiza indywidualnych profili RMP, par oraz zespołów).
 • Relacje między motywatorami.
 • Związek między motywatorami a zachowaniem.
 • Selfhugging, a „ślepe plamy”.
 • Profilowanie wybranych osób, np. coacha, sprzedawcy, osoby zarządzającej.
 • Rozmowa feedbackowa – ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • Praktyczne wykorzystanie Reiss Motivation Profile® w biznesie, coachingu i profesjonalnym sporcie.
 • Wprowadzenie do platformy online – portalu dla Reiss Profile® Masterów

Przebieg certyfikacji

Certyfikacja na RMP-Mastera składa się z 4 etapów:

1 etap: przygotowanie

 1. Przed certyfikacją każdy uczestnik wykonuje swój profil motywacyjny RMP, który jest z nim indywidualnie omawiany podczas sesji informacji zwrotnej (zdalnie lub osobiście).
 2. Najpóźniej 2 tygodnie przed terminem warsztatów uczestnicy otrzymują materiały (tzw. Welcome Pack). Welcome Pack zawiera materiały marketingowe, materiały do dalszej pracy z narzędziem po certyfikacji oraz materiały, które są obowiązkowe do zapoznania się z nimi przed certyfikacją.
 3. Każdy uczestnik certyfikacji jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązkowymi materiałami przed certyfikacją, są to: książka prof. Stevena Reissa „Co Cię motywuje?” oraz Workbook (Księga motywatorów). Na podstawie tych materiałów uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia materiałów z Handout-u, który jest również elementem Welcome Packu.

2 etap: intensywne warsztaty, 3 dni w wersji stacjonarnej lub 4 dni w wersji online

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów, co oznacza, że 80% czasu przeznaczamy na praktyczne ćwiczenia. Naszym celem jest, aby każdy uczestnik wyszedł z praktycznymi umiejętnościami – poznał nie tylko podstawy narzędzia, ale potrafił je zastosować w praktyce.

3 etap: przyprowadzenie 4 rozmów feedbackowych

Po warsztatach otrzymasz 4 profile motywacyjne udostępnione w RMP-portalu. Twoim zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy feedbackowej z dowolnymi osobami lub klientami do czasu egzaminu.

4 etap: egzamin

Egzamin na RMP-Mastera składa się z 3 części. Każda część musi zostać zaliczona pozytywnym wynikiem:

 1. Część I: Omówienie profilu online lub stacjonarnie osobie wskazanej przez Instytut (przed terminem sesji egzaminacyjnej).
 2. Część II: Test pisemny (online) z zakresu wiedzy o RMP i jego zastosowaniu (min. 80 % konieczne na zaliczenie).
 3. Część III: Przedstawienie prezentacji na wcześniej wylosowany temat z zakresu zastosowania i wiedzy o RMP.

Części I & II odbywają się online w terminie indywidualnie ustalonym przez uczestnika i Instytut. Obie części muszą odbyć się przed częścią III. Zaliczenie części I & II pozytywnym wynikiem jest konieczne do udziału w części III.

Część III to całodzienna sesja (online lub stacjonarna w zależności od formy certyfikacji) egzaminacyjna wspólnie dla całej grupy certyfikacyjnej w podanym terminie. W pierwszej części dnia uczestnicy prezentują przygotowane wcześniej prezentacje na wylosowany temat z zakresu wiedzy i zastosowania RMP. W drugiej części dnia dodatkowo zostanie przekazana wiedza z praktycznego zastosowania narzędzia i procesowego podejścia jakim jest proces rozwojowy RMP Pro ®.

Zaliczenie egzaminu i ewentualna poprawka

Każda część egzaminu musi być pozytywnie zaliczona, aby uzyskać tytuł „RMP-Master”.

W ramach opłaty za certyfikację uczestnik ma prawo do jednej powtórki każdej części, jeżeli nie zostanie ona pozytywnie zaliczona.

W przypadku, kiedy po raz drugi uczestnik nie zaliczy egzaminu, może ponownie podejść do egzaminu, ale odpłatnie:

 1. Powtórzenie części I: 350 zł netto
 2. Powtórzenie części II: 100 zł netto
 3. Powtórzenie części III: 350 zł netto

Aby odpowiednio przygotować się do powtórki, uczestnik ma możliwość skorzystania z dodatkowych sesji superwizyjnych lub powtórzenia certyfikacji (tzw. refresher) na preferencyjnych warunkach.

Dopiero, kiedy uczestnik pozytywnie zaliczy wszystkie trzy części egzaminu uzyskuje certyfikat RMP-Mastera na czas nieokreślony.

Po certyfikacji otrzymasz od nas:

 • Certyfikat przyznawany na czas nieokreślony
 • Materiały pomocnicze do pracy motywacyjnej.
 • Dostęp do platformy RMP online.
 • Wsparcie merytoryczne po szkoleniu.
 • Z każdym uczestnikiem podpisujemy umowę regulującą warunki naszej współpracy
 • Możliwość udziału w cyklicznych odpłatnych warsztatach służących pogłębianiu wiedzy, doszkalaniu i wymianie doświadczeń.

Korzyści

 • Otrzymujesz certyfikat RMP-Master uprawniający do samodzielnego stosowania metodyki.
 • Otrzymasz dostęp do bazy wiedzy z zakresu motywacji wewnętrznej.
 • Wzbogacisz swój warsztat pracy o uznane, specjalistyczne narzędzie psychometryczne.
 • Zyskasz dostęp do narzędzia, którego wiarygodność i rzetelność zostały potwierdzone badaniami naukowymi oraz międzynarodowym uznaniem.
 • Zdobędziesz nowe umiejętności pozwalające na bardziej profesjonalną pracę z ludźmi.

Koszt udziału w certyfikacji

Inwestycja w szkolenie: 5.900 zł netto + 23% VAT

W cenie zawarte są:

 • Twój indywidualny profil motywacyjny RMP przed certyfikacją wraz z omówieniem.
 • 4 profile motywacyjne RMP do wykorzystania przed ostatnim dniem szkolenia i które możesz wykorzystywać podczas pracy z klientami.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Egzamin (wszystkie 3 części wraz z możliwością jednej poprawki każdej części)
 • Wsparcie merytoryczne po certyfikacji.

Terminy

Certyfikacja on-line:

 • 01-04 lutego i 5 marca 2021 egzamin
 • 15-18 marca i 16 kwietnia 2021 egzamin
 • 19-22 kwietnia i 21 maja 2021 egzamin
 • 17-20 maja i 21 czerwca 2021 egzamin
 • 20-23 września i 29 października 2021 egzamin
 • 15-18 listopada i 17 grudnia 2021 egzamin

Certyfikacja stacjonarna w Warszawie:

 • 10-12 maja i 18 czerwca 2021 egzamin

Aby zapisać się na certyfikację:

 1. Wypełnij formularz – wybierz formę szkolenie i termin, w którym chciałbyś uczestniczyć.On-Line 2021 – PobierzStacjonarnie 2021 – Pobierz
 2. Wyślij go do nas na adres mailowy: rmp@reissprofile.pl
 3. W ciągu 48 godzin potwierdzimy Twój udział, otrzymasz również od nas fakturę pro-forma z prośbą o uiszczenie płatności do 2 tygodni przed planowanym terminem certyfikacji.
 4. Następnie wysyłamy do Ciebie link, abyś mógł wykonać swój profil motywacyjny RMP.
 5. Otrzymujesz materiały do zapoznania się z nimi przed certyfikacją.

Rekomendacje

Michalina Tańska

Copywriterka, studentka psychologii

Reiss Motivation Profile® pozwolił mi uporządkować to, co dotychczas pozostawało w bezładnej strefie samowiedzy. Do wykonania kwestionariusza zachęciły mnie przede wszystkim jego naukowe podstawy, indywidualność oraz interpretacja oparta o psychologię pozytywną.
Michalina Tańska

Joanna Religa

coach, doradca

Bardzo doceniam Ewę i Kasię za ogrom przekazanej wiedzy podczas szkolenia certyfikacyjnego. Polecam każdemu, kto interesuje się motywacją i chce z nią pracować w najnowocześniejszym wydaniu i we współpracy z tak cudownym zespołem, jaki tworzą dziewczyny w Instytucie Durkalskiego.
Joanna Religa

Dorota Ostrożańska

Trener, coach, konsultant

Reiss Motivation Profile® uważam za bardzo unikatowe i precyzyjne. Dlaczego? Ponieważ jako jedyne diagnozuje zarówno czynniki motywujące ludzi, jak i ich natężenie. Pozwala na ultraczułe określenie co i w jaki sposób pobudza nas do działania bądź przed działaniem nas powstrzymuje.
Dorota Ostrożańska

Danuta Regulska

Trener rozwoju osobistego

Uczestnictwo w certyfikacji to nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale także głębsze zrozumienie siebie i otoczenia. Wykonanie profilu dokonało w moim życiu rewolucji, której się nie spodziewałam.
Danuta Regulska

Iwona Kokoszka

Trener biznesu, coach ACC ICF

Reiss Motivation Profile® jest kwintesencją wnikliwości. Weryfikuje nasze wyobrażenia i przekonania pokazując, jacy naprawdę jesteśmy i czego chcemy. Co rzeczywiście możemy, a czego na pewno nie. Często szukamy po omacku, bo sami siebie nie znamy.
Iwona Kokoszka

Iwona Bobrowska-Budny

Trener biznesu, partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego

Dla mnie jako HR’wca szukającego informacji i zrozumienia, z jakiego powodu zachowujemy się tak a nie inaczej, jak tworzyć komplementarne i samomotywujące się zespoły, był to najlepszy proces certyfikacji, w jakim brałam udział. A pracuję na ponad 10 różnorodnych narzędziach psychometrycznych i kontekstowych, do których mam uprawnienia.
Iwona Bobrowska-Budny

Agata Węgier-Ciornei

Trener, coach, konsultant

„Jako certyfikowany Reiss Profile® Master z sukcesem stosuję profil motywacyjny Reissa podczas pracy coachingowej i trenerskiej. Dzięki niemu moi klienci rozumieją swoje zachowania, ich podłoże oraz swoją wewnętrzną motywacją będącą podstawą ich szczęśliwego funkcjonowania”
Agata Węgier-Ciornei

Nasi RMP Masterzy

Iwona Kokoszka

Warszawa

Senior Konsultant i Project Manager Instytut Durkalskiego RMP Polska, trener biznesu, coach ACC ICF

Zajmuję się diagnozowaniem motywacji wewnętrznej i wykorzystaniem jej w pracy zawodowej. W Instytucie Durkalskiego prowadzę projekt „Chcieć, móc, potrafić” - wspieram menedżerów w budowaniu skutecznych zespołów. Moją domeną są szkolenia z zarządzania i komunikacji, angażowania i motywowania, budowania marki, wzmacniania pewności siebie. Jestem autorką i trenerem programu Miss Impossible - pt. „Odkryj swoje atuty i zwyciężaj jak kobieta”. Napisałam książkę „Liderki biznesu” - o kobietach, które zmieniły polską gospodarkę. Jestem doświadczoną dziennikarką i wydawcą, m.in. Forbes, My Company, Profit, Harvard Business Review, Życie Gospodarcze, Coaching. Absolwentką Zakładu Językoznawstwa Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Iwona Kokoszka

Joanna Religa

Warszawa

coach, specjalizuję się w zwiększaniu efektywności osobistej managerów i właścicieli firm

Doradzam managerom i właścicielom firm, jak zwiększyć swoją efektywność osobistą. Pomagam tym, którzy czują się przeciążeni ilością obowiązków, wyzwań i odpowiedzialności. Próbowali już wielu szkoleń, typowych metod zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem czy delegowania i nie przyniosło to trwałej pozytywnej zmiany. Podczas współpracy diagnozujemy indywidualny algorytm skuteczności i satysfakcji i  opracowujemy indywidualny model efektywności osobistej. W efekcie zwiększa się poziom zaangażowania i motywacji do działania, a spada poziom frustracji, stresu i przemęczenia. Moje motto: work smarter not harder. Be happier. The time is now.
Joanna Religa

Magdalena Wojtkowiak

Wrocław

trener, coach

Jestem akredytowanym coachem ICF, trenerem biznesu i Reiss Profile® Masterem. Kwalifikacje biznesowe zdobywałam pracując w międzynarodowych i polskich korporacjach: NIVEA Polska, PZ Cussons, Polska Grupa Drogeryjna. Obecnie prowadzę własną firmę szkoleniową Future Skills, jestem autorką dwóch ebooków "Narodziny Lidera" i "Efektywność osobista lidera". Prowadzę w całej Polsce autorskie szkolenia z zakresu motywacji i liderstwa. Pracuję z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą mendżerską, przedsiębiorcami oraz każdą osobą, której zależy na własnym rozwoju. Jestem przekonana, że każdy człowiek ma wewnętrzny potencjał do realizacji nawet najbardziej ambitnych celów. Pomagam swoim klientom odkryć ich wewnętrzne źródła motywacji oraz podnieść efektywność osobistą.
Magdalena Wojtkowiak

Łukasz Szymula

Warszawa

trener, menadżer

Jestem doświadczonym menadżerem, pracującym w międzynarodowych firmach nowych technologii i performance marketingu, z sukcesem rozwijam i wdrażam autorski Program Budowania Zaangażowania w zespole – „ZAANGAŻOWANIE 3.0”. Wykorzystuje m.in. takie narzędzia i procesy jak Gallup, Reiss Motivation® Profile, FRIS Style Myślenia, Start With „WHY”, IC POTENTIAL. Pracuję z liderami i zespołami w obszarze budowania zaangażowania i motywacji, wspieram menadżerów i liderów w rozwoju miękkich kompetencji, doradzam w rozwijaniu procesów HR. Jestem certyfikowanym Reiss Profile® Masterem, trenerem FRIS Style Myślenia, certyfikowanym trenerem biznesu, coachem ICF, mówcą motywacyjnym. A także doświadczonym nurkiem wrakowo-głębinowym (sportowcem – amatorem). W profilu RMP wykazuję integracyjny styl liderski.
Łukasz Szymula

Monika Lewocka

Warszawa

trener, coach, edukator

Język jakiego używamy w dialogu ma znaczenie. Najwięcej trudnych, emocjonalnych sytuacji, pojawia się tam, gdzie ludzie nie rozumieją samych siebie i nie potrafią ze sobą rozmawiać. Jako trener biznesu i coach wspieram efektywność osób dorosłych, a jako edukator pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.  Pomagam ludziom efektywnie porozumiewać się, wykorzystywać różnice perspektyw i oczekiwań, nie dopuszczając jednocześnie do eskalacji konfliktu. Uczę tego jak być uważnym, jak słuchać, nazywać emocje i potrzeby oraz okazywać empatię. Wspieram zespoły w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań problemów, przez dogłębne ich zrozumienie oraz współpracę. Rozwijam świadomość źródeł motywacji – sensu, siły, determinacji i odwagi – niezbędnej do osiągania najbardziej śmiałych zamierzeń.
Monika Lewocka

Wioleta Wilma

Trójmiasto

psycholog, coach, trener

Od ponad 20 lat pracuję w biznesie w środowisku firm krajowych i międzynarodowych. W ramach praktyki własnej wspieram moich klientów w rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, coaching indywidualny oraz pracę warsztatową. Na zajęciach ze studentami łączę wiedzę z psychologii, twórcze eksperymentowanie i sprawdzone praktyki. Interesują mnie takie tematy, jak: odkrywanie wewnętrznej różnorodności człowieka i jego potencjału,, badanie motywacji i odkrywanie jej źródeł, psychologia konfliktu i twórcze jej wykorzystanie, przekraczania własnych ograniczeń, zmiany schematów wewnętrznych i przekonań, metody skutecznych negocjacji, praca z ciałem i oddechem.
Wioleta Wilma

Urszula Baranowska

Warszawa

trener, coach, doradca ds. komunikacji

Łączę kompetencje trenera i coacha ze strategicznym podejściem do rozwiązywania problemów i praktycznym doświadczeniem menedżerskim. Od prawie 20 lat zajmuję się komunikacją w wielu wymiarach: wizerunkową, marketingową, kryzysową i interpersonalną. Pracowałam jako manager i konsultant w największych polskich korporacjach. Widziałam w praktyce, jak bardzo style komunikacji i sposób działania uwarunkowane są świadomymi i nieświadomymi motywatorami. Jako Reiss Profile® Master, ICC Coach oraz ekspert ds. komunikacji wspieram klientów przede wszystkim w obszarze motywacji wewnętrznej i skutecznej komunikacji. Pracuję z klientami indywidualnymi oraz z firmami. Wierzę, że organizacje są dokładnie takie, jak ludzie którzy je tworzą. Zwłaszcza Ci, którzy mają największy wpływ – czyli szefowie.
Urszula Baranowska

Tomasz Kalinowski

Warszawa

trener, coach

Doświadczenie zawodowe poza trenerskie zdobywałem jako Szef Departamentu Sprzedaży w Daewoo Motor Polska w Lublinie. Razem z zespołem osiągnęliśmy wzrost sprzedaży ze 100 do 5000 sztuk samochodów rocznie. W branży szkoleniowej jestem od 2000 roku. Zrealizowałem ponad 2500 dni szkoleniowych i ponad 1200 godzin coachingowych, w ramach wielu projektów szkoleniowych i programów rozwojowych obejmujących edukację pracowników liniowych, menedżerów i trenerów dla wielu organizacji w Polsce i na świecie. Specjalizuję się w opracowaniu i realizacji programów  dotyczących rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedażowych, obsługi klienta, negocjacji, współpracy w zespole, prezentacji publicznych, kreatywności i efektywności osobistej. Po pracy zajmuje mnie brydż sportowy i kulinarne podróże po stolicach Europy.
Tomasz Kalinowski

Patrycja Radwańska

Rzeszów

HR Partner, trener, konsultant

Życiowo - jestem optymistką. Poszukiwaczką inspiracji, przekonaną o wartości różnorodności, odmienności poglądów i wolnego myślenia. Potrzebuję przestrzeni. Chcę mieć wybór. Zawodowo - chcę robić rzeczy mądre i ważne, takie które wymagają myślenia i wychodzenia poza znajome obszary. Takie, które są twórcze i dają możliwość samorealizacji, ale przede wszystkim mają sens i znaczenie. Od 14 lat jestem związana z obszarem szeroko pojętego HR, który daje mi możliwość pracy z ludźmi i dla ludzi, ale też wymaga ciągłego rozwoju osobistego, poszerzania horyzontów i poszukiwania rozwiązań. RMP jest jedną z metodologii, którą wykorzystuję w mojej pracy. Prywatnie - jestem żoną i mamą dwójki ciekawych świata chłopaków, dzięki którym znam smak wychowawczego sukcesu i porażki. Jesteśmy rodziną, dla której chcę mieć czas.  
Patrycja Radwańska

Nikolay Kirov

Warszawa

trener, doradca, mówca inspiracyjny

Jestem praktykiem z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.  Od 1996 r. także trenerem, doradcą, mówcą inspiracyjnym i wykładowcą akademickim w zakresie negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych, przywództwa i zarządzania sobą, zespołem oraz własną energią. Przez 22 lat ponad 70 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji programów rozwojowych i talentowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration. Specjalizuję się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów pod indywidulane potrzeby organizacji. Jestem partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. oraz LifeEnergy.pl, instruktorem Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
Nikolay Kirov

Nadia Kirova

Warszawa

trener, coach, menadżer

Jestem menedżerem, przedsiębiorcą, trenerem i coachem z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuję się w tematyce zarządzania sobą i swoją energią życiową oraz stresem, budowania zespołów i zarządzania organizacją. Prowadzę szkolenia, warsztaty, wykłady i indywidualne sesje dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla rodziców i ich dzieci. Wspieram ludzi w odkrywaniu siebie i swoich talentów, inspiruję do podążania za swoją pasją. Klienci cenią mnie szczególnie za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie. Jestem współzałożycielem, partnerem i członkiem zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie. Prowadzę też LifeEnergy.pl.
Nadia Kirova

Monika Pujszo

Gdańsk

psycholog, trener, coach ICF, inżynier

Jestem certyfikowanym Reiss Profile® Masterem.  W swojej pracy szczególnie cenię możliwość budowania rozwiązań, które w widoczny sposób zmieniają rzeczywistość. Moim klientom pomagam odnajdować wewnętrzną motywację. Pracuję nad poszerzaniem perspektywy korzystając przy tym z narzędzi coachingowych i TSR. Od 2000 roku pracuję jako trener i coach. Od 2010 roku prowadzę firmę szkoleniową TENEO. Prywatnie wiele czasu spędzam jeżdżąc konno. Dla mnie to największa lekcja pokory, współpracy, zaufania, cierpliwości i empatii. Sporo z tej nauki wykorzystuję w pracy zawodowej, a także w sferze prywatnej. Konie nauczyły mnie, że nic w życiu nie jest dane czy „nauczone” na zawsze. Konieczna jest ciągła praca, ćwiczenia i myślenie o rozwoju.
Monika Pujszo

Melania Orzechowska

Częstochowa

nauczyciel akademicki, pedagog szkolny, doradca zawodowy

Zawsze interesowała mnie praca w edukacji, dlatego ukończyłam trzy specjalności pedagogiczne. Obroniłam pracę doktorską w zakresie nauk humanistycznych. Spełniam się zawodowo pracując w charakterze nauczyciela akademickiego, pedagoga oraz doradcy zawodowego.  Wspieram innych w rozwijaniu umiejętności społecznych. Lubię się uczyć i ciągle poszukuję nowych ciekawych rozwiązań.  Jestem dumna z opinii innych, z których wynika, że potrafię pomagać, motywować i w ciekawy sposób przekazywać wiedzę. Ostatnio zdobyłam certyfikację Reiss Motivation Profile® i Reiss School Motivation Profile®. W celu zwiększenia profesjonalizmu oraz efektywności wykonywanej pracy uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci. Uwielbiam podróże. Moją pasją jest uczenie i pomaganie.
Melania Orzechowska

Marzena Dembicka

Starogard Gdański

trener, coach, mediator

Wspieram spojrzenie na biznes w oparciu o wykorzystanie motywacji wewnętrznej zarówno pracowników i jak i zarządzających. Pomagam uczniom doświadczać tego, jak oparcie na  mocnych stronach ułatwia wybór dalszej nauki i przyszłego zawodu. Dwudziestoletnie doświadczenie pracy wraz ze stażem menadżerskim oraz 15-letnim doświadczeniem w realizacji różnych projektów szkoleniowych, pomaga mi rozwiązywać problemy klientów szczególnie z zakresu optymalizowania procesów, budowania zespołów i efektywnej komunikacji. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla młodzieży „Postaw na siebie” i współpracuję ze Stowarzyszeniem Pozytywni. Organizuję cykliczne spotkania Biznes z pasją. Jestem absolwentką studiów podyplomowych: dziennikarstwo, psychologia biznesu i certyfikowanym coachem ICC, mediatorem.
Marzena Dembicka

Magda Perz

Warszawa

konsultant kariery, doradca zawodowy, trener

Wspieram w budowaniu satysfakcjonującej drogi zawodowej w oparciu o talenty i mocne strony oraz w zgodzie z wewnętrznymi potrzebami i wartościami. Pomagam zmienić pracę, stanowisko i świadomie zarządzać swoim rozwojem osobistym i zawodowym.  Do moich głównych działań należy: - diagnoza predyspozycji zawodowych (talentów, kompetencji, umiejętności) - pomoc w odkrywaniu zainteresowań, pasji, wartości, marzeń i potrzeb - tworzenie profilu zawodowego klienta pomagającego w szukaniu pracy zgodnie z umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi - praca nad określaniem celów i tworzenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego - wsparcie w zrozumieniu swoich wewnętrznych potrzeb tak, aby świadomiej i efektywniej zarządzać swoim rozwojem.
Magda Perz

Karolina Lignar Paczocha

Warszawa

socjolog, trener, edukator

Jestem trenerką, edukatorką zajmującą się budowaniem programów rozwojowych, doświadczonym RMP masterem. Z wykształcenia i zamiłowania jestem socjologiem; interesuję się socjologią pracy i obyczajów, przez lata zajmowałam się HR w międzynarodowych organizacjach biznesowych i pozarządowych. Mam za sobą ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i managerskich, doświadczenie w prowadzeniu procesów assessment i development center oraz indywidualnej pracy z klientami w oparciu o profilowanie RMP, Belbin i DISC. Lubię poszukiwać, dociekać, słuchać ale jeszcze bardziej wspierać tworząc bezpieczną przestrzeń do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.
Karolina Lignar Paczocha

Jolanta Opała

Zielona Góra

psycholog, coach ICC, trener biznesu

Z wykształcenia jestem psychologiem, coachem i trenerem biznesu. Od ponad 20 lat aktywnie wspieram zarówno biznes jak i indywidualnych klientów w szeroko rozumianym rozwoju. Moją pasją jest diagnoza potencjału oraz rozwój kompetencji klientów, w tym całych zespołów biznesowych. Zajmuję się m.in. tworzeniem profili kompetencji, prowadzeniem sesji Assessment Center, tworzeniem planów rozwoju, life & business coachingiem, prowadzeniem warsztatów rozwojowych. W swojej pracy łączę praktykę z wiedzą: posiadam kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w obszarze HR w dużych organizacjach biznesowych, ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania. Od dwóch lat jako Reiss Profile® Master wykorzystuję z sukcesami profilowanie indywidualnych motywatorów. Do tej pory na bazie RMP stworzyłam i omówiłam kilkadziesiąt profili motywacyjnych.
Jolanta Opała

Ewelina Gubernator

Wrocław

HR Business Partner, trener, coach

Co najbardziej lubię w pracy z ludźmi? Ten uśmiech zadowolenia, który widzę, kiedy pomagam osiągać cele. Od początku swojej drogi zawodowej jestem związana z HR. Pracowałam w działach szkoleń, kadrach, agencjach pracy, jednak najlepiej czuję się w codziennej, bliskiej współpracy z biznesem. Ciekawi mnie psychologia i w tym kierunku skończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS, które uzupełniły moje wykształcenie magisterskie z Nauk Politycznych oraz podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Odpoczywam w górach, podczas treningów i na kanapie z kryminałem w ręku. Uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i smaki.
Ewelina Gubernator

Ewa Rutkowska

Warszawa

trener biznesu, coach

Z wykształcenia jestem ekonomistką, w duszy psycholożką i entuzjastką rozwoju osobistego. Pracuję jako trener i coach, specjalizuję się w rozwoju umiejętności miękkich, wspierających wzrost zaangażowania organizacji. Pracuję z zespołami i menedżerami nad samoświadomością, pewnością siebie i korzystaniem z mocnych stron. Prowadzę projekty z zakresu doradztwa HR i rekrutacji. Jestem trenerką 7 nawyków skutecznego działania dla edukacji, prowadzę szkolenia i warsztaty z nauczycielami oraz uczniami. Jestem absolwentką podyplomowych Studiów Coachingu w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Trenerów TROP, Moderatorem Design Thinking, certyfikowanym Coachem EMCC, Reiss Profile® Masterem, Trenerem FRIS Style Myślenia, certyfikowanym trenerem 7 nawyków skutecznego działania w edukacji.
Ewa Rutkowska

Elżbieta Curyło

Warszawa

trener, life & business coach

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz procesów rozwojowych i coachingowych.  Wspieram zespoły oraz osoby indywidualne w odkrywaniu i skutecznym wykorzystaniu motywacji wewnętrznej w życiu zawodowym i osobistym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako Dyrektor Sprzedaży zarządzając zespołami i menagerami oraz pracując z klientami, a także jako trener i coach tworząc i prowadząc programy szkoleniowe i rozwojowe, wspierając i motywując innych w ich rozwoju i doskonaleniu umiejętności. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych na SWPS, Studiów Podyplomowych - Trener Umiejętności Poznawczych na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowanym coachem Corporate Coach U Poland, CoachWise Coaching Essentials, CoachWise Coaching Equipped oraz programu Intuicyjny Coach. Jestem także pasjonatką niestandardowych rozwiązań.
Elżbieta Curyło

Ania Brzosko

Warszawa

trener biznesu, coach, doradca rozwoju osobistego

Jestem wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i współautorką autorskiego programu „Zarządzanie sobą i talentami”. Prowadzę też zajęcia w Szkole Trenerów Biznesu ALK. Współpracuję z Instytutem Talentów Flashpoint. Specjalizuję się w treningach z zakresu rozwoju osobistego. Szczególnie bliskie jest mi: zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, zarządzanie talentami, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem oraz komunikacja. W pracy szczególną uwagę zwracam na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału dzieci i młodzieży. Prowadzę szereg projektów skierowanych do nauczycieli oraz uczniów na wszystkich poziomach nauczania. Jestem współautorką książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015), „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016), a także konsultantką Kompasu Kariery CROWN. Posiadam certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.
Ania Brzosko

Agnieszka Kropacz

Warszawa

coach, trener, facylitator

Jestem certyfikowanym coachem International Coach Federation na poziomie ACC i trenerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, m.in. z umiejętności menedżerskich, coachingowych, z efektywności osobistej i zespołowej. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie z międzynarodowych korporacji, również jako menedżer zespołu oraz lider wielu projektów szkoleniowych i rozwojowych opartych na mocnych stronach i talentach. Od kilku lat pełnię rolę konsultanta OE (Organizational Effectiveness) oraz facylitatora w pracy z grupami. Wspieram menedżerów i ich zespoły w przeprowadzaniu zmian z uwzględnieniem ludzkich emocji, relacji i motywacji. Jestem także fotografem z zamiłowania, niepoprawną optymistką, entuzjastką życia w zgodzie z motywatorami wewnętrznymi.
Agnieszka Kropacz

Dorota Żuchowicz

Warszawa

pedagog, doradca edukacyjny

Mam prawie 20-letnie doświadczenia pracy na stanowisku dyrektora HR dla jednej z największych grup inwestycyjnych w Polsce. Współtworzyłam Akademię Talentów, dbałam o szkolenia pracowników, zaś rekrutowanych kandydatów do stanowisk dobierałam przede wszystkim wedle potencjału (nie tylko zdobytej już wiedzy). W swoim portfolio mam również organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży połączone z nauką języka angielskiego. Obecnie pragnę wspierać młodych ludzi w wyborze ich ścieżki edukacyjnej – by świadomy wybór należał naprawdę do nich. Wierzę, że droga do sukcesu płynie z partnerskiego traktowania i poszanowania każdego człowieka – a więc także uczciwego podejścia do jego talentów, potencjału i motywacji, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Swoje motywacje i możliwości najchętniej (poza pracą zawodową) poszukuję podróżując i zdobywając kolejne przełęcze i szczyty.
Dorota Żuchowicz

Adrian Paszczyk

psycholog organizacji, absolwent MBA

Pomagam ludziom i firmom realizować swoje cele w oparciu o wiedzę i badania psychologiczne. Dostarczam narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych w obszarze zarządzania sobą i organizacją oraz rekrutacji m.in. Reiss Motivation Profile®, a także autorskich kwestionariuszy satysfakcji z pracy, zaangażowania i klimatu organizacyjnego. Wierzę w potencjał ludzki dążąc do jego odkrycia i uwolnienia, co uważam za sens swojej działalności. Gwarantuję swoje zaangażowanie w rozwiązywaniu złożonych problemów.
Adrian Paszczyk

Iwona Bobrowska-Budny

Warszawa

Talent Management Mentor, trener biznesu, partner w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

Pracuję indywidualnie i zespołowo, w oparciu o narzędzia budzące samoświadomość człowieka - rodzica, pracownika czy menedżera. Będąc certyfikowaną w ponad 10 narzędziach psychometrycznych do analiz osobowości zawodowej, stylów myślenia, motywatorów czy aspektów odporności psychicznej dobieram adekwatne do potrzeby rozwojowej Klienta Mniejszego i Dorosłego. Jako mentor współpracuję z Fundacją Liderek Biznesu EY. Przygotowywałam i prowadziłam sesje dla managerów do rangi prezesów i ministrów włącznie. Posiadam ponad blisko 20-letnie doświadczenie biznesowe w zakresie HR, zarządzania kapitałem ludzkim. W ramach pracy Fundacji Pasja do Edukacji i do Rozwoju buduję wiedzę na temat potencjału i mocnych stron, z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.pasjadoedukacji.org Jestem również certyfikowanym Trenerem Calligraphy Health System, prowadzę zajęcia dla odnalezienia równowagi życiowej i przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu - www.lifeenergy.pl
Iwona Bobrowska-Budny

Monika Gawinecka

Kraków

Mentor, konsultant, trener, manager

Moje początki zawodowe to marketing i PR, a od przeszło 10 lat uczę managerów, właścicieli firm i freelancerów, jak być skutecznym i charyzmatycznym liderem oraz rozwijać się w oparciu o swoje mocne strony. Przygotowuję i towarzyszę we wprowadzaniu zmian. Zbudowanie samoświadomości, wiedza i narzędzia prowadzące do celu oraz lepsza komunikacja z innymi stanowi podstawę tego, w czym mogę Ci pomóc. Jestem praktykiem i bardzo mocno wierzę w siłę mentoringu. Chcę aby to, co sprawdziłam na sobie oraz czego nauczyli mnie inni, było teraz wsparciem dla Ciebie. Pomagam poprzez spotkania mentoringowe, sesje oparte o Profil Motywacyjny Reiss, trening on-the-job oraz warsztaty otwarte i zamknięte. Szczególnie bliskie mi tematy to przywództwo, rozwój zespołu, wyznaczanie celów oraz budowanie autentycznej marki i wizerunku. Inspirację i wiedzę do mojej pracy czerpię nie tylko z biznesu, ale też ze sztuki, sportu i psychologii. Z racji swoich zainteresowań, doradzam nie tylko firmom, ale też osobom związanym ze środowiskami artystycznymi.
Monika Gawinecka

Magdalena Przybylska

Trójmiasto

Trener mentalny, menadżer, konsultant biznesowy

Od 2006r. pracuję z klientami w obszarze biznesowym jak i indywidualnym. Początkowo związana z rynkiem finansowym pomagałam przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania dla zaistnienia ich marek na rynku jak również dla zapewnienia płynności finansowej w ich późniejszych działaniach rozwojowych. Dzięki swojej pracy zawodowej nauczyłam się w jaki sposób pomagać nowym działalnościom przy wprowadzaniu ich na rynek, opracowując strategie rozwoju, przygotowując procedury, mechanizmy i zasady funkcjonowania danej działalności, rekrutując zespół itp. Jako RMP Master wspieram przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych w ich osobistych ścieżkach rozwoju, które dzięki profilowaniu RMP sami „odkrywają” poprzez wspólne ze mną omówienie profilu, a następnie ustalenie drogi do osiągnięcia indywidualnych celów.
Magdalena Przybylska

Oliwia Kos

Warszawa

Psycholog, Rekruter, Trener, Doradca Personalny i Zawodowy, HR Business Partner

Z szeroko pojętą branżą HR związana jestem od 2010 roku. Jako konsultant świadczę usługi doradcze w obszarze personalnym i zawodowym dla Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Moim nadrzędnym celem zawodowym jest wspieranie Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w budowaniu, zwiększaniu ich poczucia szczęścia i satysfakcji w kontekście życia prywatnego, jak również zawodowego. Od lat realizuję to poprzez psychoedukację i profilaktykę zdrowia psychicznego dzieląc się zdobywaną regularnie w sposób formalny i nieformalny wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Pasjonuje mnie rozwój osobisty, odkrywanie potencjałów i urzeczywistnianie talentów oraz Wellbeing – dobrostan i psychologia: pozytywna, szczęścia, zdrowia, emocji i motywacji osiągnięć, zmiany, rozwoju, optymalnego działania w biznesie i życiu. Jako RMP Master pomagam Klientom w zwiększaniu ich świadomości i nabywaniu coraz to większego wglądu co do wartości, driverów motywacyjnych, potrzeb, których realizacja stanowić będzie ich źródło szczęścia i satysfakcji. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie zaangażowania w pracę, doświadczanie przyjemnego stanu flow a to ostatecznie wpływa na poziom ich efektywności i skuteczności w realizacji celów również biznesowych.
Oliwia Kos

Marcin Filipowski

Katowice

Ekspert szkoleń dla branży farmaceutycznej i medycznej oraz Wellbeing

Przez ponad 10 lat skutecznie zarządza swoją firmą szkoleniową ForMatrix. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy jako trener sprzedaży. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Twórca gry strategicznej "Planowanie sprzedaży, czyli profesjonalny targeting". Posiada 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i kilkuletnie doświadczenie managerskie. Był trenerem wewnętrznym w Teva Pharmaceuticals. Pracował jako coach w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jako trener biznesu przeprowadzał m.in. warsztaty dla takich firm jak: Actavis, Aflofarm, Glaxo SmithKline, Pfizer, Ratiopharm. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności sprzedaży poprzez rozwijanie kompetencji managerów i handlowców. Motywacja pozafinansowa i work-life balance to jego pasja.
Marcin Filipowski

Małgorzata Trznadel

Łódź

Coach kryzysowy w biznesie, Konsultant Pierwszej pomocy psychologicznej

Prowadzę analizy i diagnozy biznesowe oraz konsultacje z użyciem Metodologii Reiss Motivation Profile® Specjalizuję się w pracy z aktywnymi biznesowo osobami – właścicielami, menedżerami i pracownikami, którzy czują przeciążenie emocjonalne, wyczerpanie, wypalenie w ich życiu zawodowym lub osobistym, być może są bliskie uzależnienia, chcą dokonać zmian. Wspieram w odzyskaniu równowagi utraconej w wyniku trudnych emocjonalnie wyzwań, stresu lub kryzysu oraz postawieniu pierwszych kroków w kierunku odnalezienia nowego celu i uzyskania skutecznych i trwałych efektów w pracy indywidualnej i zespołowej. Piszę na swoim blogu edukacyjnym na tematy Zarządzania Sobą i Spokojem w biznesie - www.MalgorzataTrznadel.pl - o Psychologii Motywacji w kryzysach i uzależnieniach w biznesie. Wydaję też książki dla Szefów - Rodziców w projekcie Listy do Córki.
Małgorzata Trznadel

Anna Konkel-Zając

Warszawa

doradca edukacyjno-zawodowy, job coach, trener biznesu

Jestem certyfikowanym masterem Reiss Motivation Profile i Reiss School Motivation Profile, job coachem, specjalistą w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego, żoną i mamą dwójki dzieci. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwojowych job-coachingowych zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Doradztwo edukacyjno-zawodowe połączone z coachingiem i Reiss (oraz School) Motivation Profil działa cuda! Co jest istotne?- z takiej konsultacji czy procesu można skorzystać w każdym momencie życia- i nie ma znaczenia czy jest się na początku swojej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej czy na końcu. Kluczowe jest, aby zauważyć i nazwać swoje mocne strony, talenty- a każdy! je posiada- potrzeby i wartości- pomagam w tym stosując adekwatne narzędzia z obszaru doradztwa zawodowego i coachingu…bo Ważne jest nie tylko CO wybierać, ale JAK wybierać.
Anna Konkel-Zając

Anna Agnieszka Jaworska

Warszawa, Tarragona

mediatorka/ facylitatorka, doradczyni edukacyjno-zawodowa

Od ponad 20 lat pracuję z ludźmi w różnych obszarach i w różnych rolach. Specjalizuję się w budowaniu zdrowych relacji w biznesie i rodzinie oraz planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej (dorośli i młodzież). Wspieram w rozwiązywaniu konfliktów i sporów, oraz dochodzeniu do porozumienia. Prowadzę sesje mediacyjno-coachingowe oraz indywidualne konsultacje (również online), w oparciu o RMP i RSMP. Bliskie mi są różne metody pracy z ludźmi w obszarze komunikacji i sztuki. Wzbogacam swój warsztat o zajęcia ruchowe i warsztaty Vedic Art. Prywatnie jestem mamą 20-latki, dla której RSMP jest najlepszym z dotychczas poznanych narzędzi do budowania relacji ze Sobą i z innymi oraz wspierające wybór kierunku edukacji, w oparciu o indywidualne wartości i potrzeby. Dla mnie to najlepsza rekomendacja!
Anna Agnieszka Jaworska

Magdalena Kamińska

Toruń, Bydgoszcz

Konsultant strategiczny, Coach kryzysowy, Trener

Jestem konsultantem strategicznym, superwizorem, coachem kryzysowym i trenerem. W obszarze biznesu specjalizuję się we wspieraniu rozwoju kadry managerskiej wszystkich szczebli zarządzania. Mam kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji przywódczych. Narzędzie Reiss Motivation Profile® z zawodowym zachwytem nad wszechstronnością jego zastosowania oraz efektami, jakie pozwala osiągać stosuję w indywidualnych i grupowych managerskich procesach superwizyjnych oraz w procesach mentoringu, włączam je w szkolenia doskonalące kompetencje zarządzania przez indywidualizację. Dziś nie wyobrażam sobie efektywnego wspierania rozwoju managera bez oparcia współpracy na indywidualnym profilu motywacyjnym. Nauka o motywacji i Reiss Motivation Profile® weszły także do programu kształcenia w ramach przedmiotów, które prowadzę w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.
Magdalena Kamińska

Iwona Wajs-Szuba

Poznań

Coach

Moją pasją są ludzie i ich marzenia, pasje. Jako coach motywacyjny pomagam ludziom lepiej wykorzystać swój potencjał, określić własną drogę do samorealizacji. Dzięki mojemu wsparciu ludzie osiągają wewnętrzną radość i optymizm, mają odwagę marzyć i realizować swoje marzenia, cele i plany. Podpowiadam jak rozsądnie osiągać cel zachowując właściwe proporcje między pracą a odpoczynkiem. Przekonuję, że nie musimy być najmądrzejsi, najbogatsi, najpiękniejsi, że najważniejsze jest aby być najlepszą wersją samego siebie, kimś kto wykorzystuje swoje możliwości, kimś kto osiąga wewnętrzy spokój i szczęście. Razem określamy cel i plan realizacji, poznajemy wewnętrzne motywacje, wreszcie zaczynamy działać a na końcu to Ty osiągniesz sukces i krzykniesz „Udało się, jestem szczęśliwy”. A ja odpowiem „cudownie, wierzyłam że tak będzie”.
Iwona Wajs-Szuba