W poszukiwaniu motywacji do osiągania wybitnych wyników

W sporcie metoda Reiss Motivation Profile® przenosi wiedzę naukową na grunt praktyki. Profil motywacyjny sportowca jest łatwy do zdiagnozowania i wykorzystania w codziennej pracy.

Dzięki niemu trener może w taki sposób zorganizować trening, aby zapewnić sportowcowi możliwość indywidualnego rozwoju na podstawie jego własnych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu Reiss Motivation Profile® w sporcie:

  • można określić, co kształtuje stabilność emocjonalną sportowca,
  • można zdiagnozować czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
  • w sportach drużynowych łatwiej jest znaleźć płaszczyznę porozumienia pomiędzy zawodnikami,
  • sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
  • wytwarza się synergia między pracą trenera i sportowca.

Dla Kogo?

Tak, jak w przypadku menadżerów i zespołów w biznesie, również w sporcie istotny jest sposób pracy trenera z zawodnikiem czy drużyną. Z tego powodu nieodzowne jest, aby trener, jeszcze przed rozpoczęciem pracy motywacyjnej z wykorzystaniem Reiss Motivation Profile®, poznał swój własny profil motywacyjny, a przede wszystkim zrozumiał, jak jego motywatory wpływają na postrzeganie innych.

Trener - pracując z Reiss Motivation Profile® - również skorzysta kiedy uświadomi sobie, że jego profil motywacyjny i wewnętrzne potrzeby tylko częściowo lub wcale nie pokrywają się z profilem zawodników. Celem trenera powinno być zrozumienie, gdzie we współpracy pojawiają się „ślepe plamy”. Oznaczają one np., że trener próbuje zmotywować sportowca za pomocą własnych motywatorów, np. wysokiego motywatora władza. Sportowiec, który wartościuje właśnie ten motywator nisko, odbierze to jako próbę nacisku. Konsekwencja: Szansa motywacji zawodnika przez pryzmat jego własnych potrzeb jest niewykorzystana.

Dzięki Reiss Motivation Profile® trenerzy sportowi są w stanie wypracować strategie treningowe idealnie dopasowane do osobowości sportowca i umożliwiające osiąganie najlepszych wyników w sytuacjach stresowych.

Ekspert

Beata Mieńkowska

Psycholog sportu klasy mistrzowskiej, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog, psycholog sportu klasy mistrzowskiej /certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/, terapeuta, praktyk TRE. Towarzyszyła polskim sportowcom na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, Atenach i Pekinie. Współpracowała z wieloma związkami sportowymi.

Posiada certyfikat Reiss Profile® Master

Prelekcja Beaty Mieńkowskiej podczas konferencji RSMP

„Stabilność motywatorów życiowych, a trening mentalny w sporcie”

Zobacz

Kontakt