Najlepszy program rozwojowy, o którym nie słyszałeś

RMP Pro® to jedyny program rozwojowy, oparty na przyszłościowym modelu zarządzania przez indywidualizację. Liczą się w nim ukryte potrzeby, preferencje i atuty każdego z pracowników oraz precyzyjnie zdefiniowane strefy produktywnego komfortu.

Stworzyliśmy wzrocowy program transformacyjny, ktory ustawia kurs organizacji w kierunku partnerskich społeczności zadaniowych. To kolejny etap rozwoju ludzkiej świadomości w sposobie zarządzania sobą, zespołem i firmą.

Czym różni się indywidualizacja od personalizacji?

Personalizacja ma miejsce wtedy, gdy odpowiadasz na świadome oczekiwania pracowników. Indywidualizacja idzie o krok dalej. Pozwala adresować ich ukryte potrzeby, a przez to niesłychanie skutecznie wzmacnia poczucie sprawczości ludzi. Pozwala im się czuć, jakby codziennie dostawali trafiony prezent. Stąd jest już bardzo blisko do stworzenia zgranego i ultra efektywnego zespołu.

Nauka w służbie biznesu

Program RMP Pro® napędzany jest metodologią Reiss Motivation Profile®. To solidne narzędzie badawcze, pozwala jak na dłoni zobaczyć ewolucyjne potrzeby i wartości ludzi, oraz co i w jakim stopniu ich motywuje. Model ten jest rodzajem audytu, na podstawie którego określamy źródło kłopotów w firmie, dziale, zespole i opracowujemy, a następnie wdrażamy program naprawczy.

Reiss Motivation Profile® daje nam klucz do odkodowania wewnętrznego systemu potrzeb i nagród. To konkretna i bardzo szczegółowa metoda naukowa, pokazująca skalę pragnień, które należy zaspokoić, by działać wydajnie w każdym obszarze biznesu.

… …

Strefa produktywnego komfortu. Miejsce, które wyzwala FLOW.

RMP Pro® to program rozwojowy, w którym nikt nie musi wychodzić ze strefy komfortu. To my uświadamiamy wewnętrzne potrzeby oraz diagnozujemy naturalną strefę komfortu dla każdego z osobna i wsadzamy w nią ludzi. Robimy to za pomocą profilowania RMP, które finalnie prowadzi do osiągnięcia stanu FLOW w zespole, oraz do absolutnej przejrzystości w zarządzaniu organizacją.

…

Technikalia.
Jak działa program rozwojowy RMP Pro®?

Wyróżniają nas … kluczowe elementy

1

Rezygnujemy ze szkoleń na korzyść indywidualnego wsparcia w Twoim środowisku pracy.

2

Profilujemy i definiujemy indywidualne strefy komfortu. Na tej podstawie uruchamiamy program rozwojowo-naprawczy RMP Pro

3

My wychodzimy, nasz know how zostaje z Tobą. Ukorzeniamy wiedzę w organizacji w celu stałej kontynuacji programu, bez potrzeby naszej obecności. Ten program nigdy się nie kończy.

Dodatkowo każdy program jest indywidualnie dostosowany do potrzeb rozwojowych i naprawczych organizacji, menedżerów i zespołów.

Oto jak wygląda nasz proces:

Faza 1
Inspiracja

Uczestnicy wykonują profilowanie RMP, które staje się podstawą do podjęcia dalszych kroków, zaplanowania działań rozwojowych, wdrażania zmian. Analiza sytuacji wyjściowej, określenie problemów i zdefiniowanie strefy produktywnego komfortu dla pracowników, zespołów i organizacji.

Faza 2
Głębokie zanurzenie

Praktyczne zajęcia z każdym menadżerem w jego środowisku pracy, tzw. training on the job (8 do 12 spotkań). Wdrażanie indywidualnych programów rozwojowych dla kadry menadżerskiej (meotdologia RMP).

Spersonalizowane sesje rozwojowe bazujące na indywidualnym podejściu, które pozwolą menadzęrom nauczyć się zarządzać sobą, pracownikami oraz zespołem.

Faza 3
Na fali

Kontynuacja ścieżki wzrostu – follow up – na poziomie biznesowym i osobowym. Stworzenie przestrzeni/struktur w organizacji, pozwalających utrzymać motywację i efektywność pracowników. Pomoc w opracowaniu i doskonaleniu procedur. Efektywne wspieranie bieżących celów organizacji. Wypracowane nawyki, działania, narzędzia, formy aktywizacji zostają wprowadzone do systemu zarządzania w firmie.

Co naprawiamy ?

RMP Pro® to metodologia, którą skutecznie rozwiązujemy szereg problemów organizacyjnych jednocześnie. Brzmi zbyt dobrze aby było prawdziwe, jednak wraz z kolejnymi etapami wdrażania, wielowymiarowość programu RMP Pro® zaczyna zachwycać.

Moment kluczowy nazywamy uświadomioną wewnątrzsterownością. To tutaj każdy z pracowników i menadżerów zespołów odkrywa i poznaje swoją produktywną strefę komfortu. W strefie tej każdy z masterów RMP pracuje z menadżerem, aby nauczyć go jak w zgodzie ze sobą osiągnąć maksimum skuteczności.

W trakcie programu adresujemy:

Słabe Wyniki Sprzedaży

Dowiedz się kto ma naturalny talent do sprzedawania i rozwijaj go w tym kierunku. Sprzedawcy poznają swoje mocne strony, nauczą się analizować potrzeby klientów a w rezultacie podnieść skuteczność sprzedaży. Menedżer sprzedaży nauczy się jak wyznaczać cele zgodnie z wewnętrznymi potrzebami sprzedawców.

Wsparcie w Konfliktach

Zdiagnozujesz prawdziwe przyczyny konfliktu wewnątrz firmy, pomiędzy współpracownikami czy liderami; dotrzesz do różnych perspektyw i problemów; znajdziesz wspólny mianownik, który pomoże wypracować najbardziej konstruktywne rozwiązanie. Przy okazji nauczysz się zarządzać różnorodnością.

Motywowanie wewnętrzne

Motywacja to spójność pomiędzy wewnętrznymi potrzebami, a tym co robimy. Dowiesz się czego potrzebują Twoi pracownicy i co nimi kieruje, aby z radością przychodzili do pracy. Skrócisz proces rozwojowy, bowiem będzie on idealnie dopasowany do potrzeb każdego człowieka.

Wsparcie Zespołów w Procesie Zmiany

Zobacz jak bezstresowo wdrażać nowe technologie w firmie, wprowadzać nowe standardy sprzedaży i produkty, oraz zarządzać zmianą w taki sposób, aby ekscytowała. Naucz się jak przeprowadzić podwładnych bezstresowo przez proces zmiany, tak aby przyniosła zakładane efekty.

Problemy z Utrzymaniem Pracowników

Stwórz pracownikowi takie środowisko pracy, aby on z chęcią do tej pracy przychodził. Daj mu takie zadania, aby były one w zgodzie z nim, w jego strefie komfortu, aby mógł osiągnąć flow. Bez względu na różnice pokoleniowe. Dopasuj zadania i wyzwania do człowieka, a nie odwrotnie.

Problemy z Rekrutacją

Na końcu procesu pokażemy Ci jak dopasowywać ludzi osobowościowo do zespołu i do organizacji. Kompetencje zbadać łatwo, osobowość i dopasowanie juz nie. Dlatego rekrutacja ma sens w chwili kiedy znamy wewnętrzne potrzeby ludzi. Dowiemy się jaki typ osobowości będzie uzupełnieniem zespołu lub jaki menedżer będzie w stanie poprowadzić istniejący zespół.

Stan FLOW w biznesie. Klucz do ultraproduktywności

FLOW to mentalny stan wysokiej energii do działania, w którym praca zostaje bezproblemowo i należycie wykonana. To poczucie zajmowania się tym co się kocha i możliwość oddania się temu bez reszty. To radość, spokój i satysfakcja. Są to rzeczy, na których pracownicy budują poczucie własnej wartości.

To gigantyczny skok w czerpaniu radości z wykonywanej pracy, a przede wszystkim w efektywności. Czy nie byłoby idealnie, by dać zespołom sprawdzoną strukturę umożliwiającą wejście we FLOW?

podświadome potrzeby (RMP)

świadomie określane cele

Kiedy szkolenia, coaching i wizje premii i benefitów przestają działać, kadra zarządzającą często przechodzi do metody kija. Czasem to działa, lecz krótkoterminowo. Nie ma się co łudzić. Bez identyfikacji prawdziwej przyczyny problemu, nie uda się go rozwiązać.

Sposobem na osiągnięcie FLOW, jest poznanie wewnętrznych potrzeb pracowników (RMP), a następnie takie ustalanie celów i komunikacji, aby były one spójne z tymi potrzebami (a nie tylko zgodne z zasadą SMARTEer, bo to nie wystarczy). Mamy skuteczny model, aby to zrobić.

Przemaluj się na turkus

RMP Pro doskonale sprawdza się w przekształcaniu agresywnie zarządzanych, hierarchicznych organizacji, w partnerskie społeczności zadaniowe. Społeczności te nazywamy turkusowymi. Najwięksi ekonomiści są zgodni, że jest to model organizacji przyszłości, będący gwarantem produktywności, zaangażowania i utrzymania pracowników.

Problem? Każdy chciałby zrobić zryw w kierunku turkusu, ale tylko nieliczni wiedzą jak to zrobić. Podejście RMP Pro, to brakujące ogniwo pomiędzy tym, co nauka głosi od kilkudziesięciu lat, a tym czego biznes desperacko potrzebuje dziś — zarządzania przez indywidualizację.

…