Reiss School Motivation Profile in Poland

The RSMP assessment has had its debut in Poland in summer 2017. It was the culmination of a pilot study in which more than a thousand teenagers across the country took part. Thanks to their apt comments and reflections, the Polish version of the RSMP report was created – a reliable tool for examining intrinsic motivation of people aged 12-25 years.

Maggi M. Reiss, the originator of this tool, a school psychologist, who has been working with youth in the USA for over 30 years, came to the official presentation of the Polish RSMP – a conference entitled “Uskrzydlić orła, czyli jak rozwijać młodzież zgodnie z ich talentami i wewnętrzną motywacją” (“Give the Eagle Its Wings, or How to Help Youth Develop in Ac-cordance with Their Talents and Internal Motivation”). During the conference held on 7 July 2017 at the Kozminski University in Warsaw we presented the results of the pilot implemen-tation of the tool in Poland and the benefits resulting from it.

We offer

Developing and motivating young people is not about providing them with continuous and varied stimuli. It’s about stimulation in line with their intrinsic needs (motivators). RSMP provides precise information on what kind of stimuli a person needs to learn with pleasure and act effectively.

Design your life, based on your own rules with the RSMP

An Assessment of Intrinsic Needs, i.e. the RSMP Profile + Individual Discussion

For all those who have specific questions concerning their career choice, relations with their loved ones or development.

  1. Upon ordering and taking the test on-line you will receive your individual Reiss School Motivation Profile plus a detailed report (39 pages). You will get to know your intrinsic needs, your strengths and weaknesses, and an extent to which certain things motivate you.
  2. An individual feedback session, i.e. a discussion and analysis of the RSMP assessment by a certified RMP Master, who will answer your questions concerning the RSMP assessment, your intrinsic needs and detailed motivation, draw conclusions or chose the best path of your development. The discussion takes about 15 minutes and may be held in person or remotely (via phone or Skype). The discussion is held without the parents’ or guardians’ participation.
Send inquiry

An Assessment of Intrinsic Needs, i.e. the RSMP Profile + Discussion with Parents or Guard-ians

For persons wishing to know their strengths and wish to work on their personal relations or analyse different options of choosing a profession together with their family.

  1. Upon ordering and taking the test on-line you will receive your individual Reiss School Motivation Profile plus a detailed report (39 pages). You will get to know your intrinsic needs, your strengths and weaknesses, and an extent to which certain things motivate you.
  2. An individual feedback session, i.e. a discussion and analysis of the RSMP assessment by a certified RMP Master, who will answer your questions concerning the RSMP assessment, your intrinsic needs and detailed motivation, draw conclusions or chose the best path of your development. The discussion takes about 60 minutes and may be held in person or remotely (via phone or Skype). Parents or guardians may participate in the discussion of your results.
  3. Based on the information from the RSMP report, you can (together with the certified RSMP Master) develop your individual learning pathway and your professional profile.
Send inquiry

Partnership offer for schools

A workshop for professionals working with youth: teachers, school counsellors, school psy-chologists, professional advisors

Duration: from 3 hours up to 2 training days

Most popular topics:

  • A motivation diagnosis in youth (RSMP)
  • How to fulfil young people’s needs / life motives
  • An influence of one’s own needs on their work with young people
  • Differences in intrinsic/extrinsic motivators and needs as the most usual ground for conflict
  • Professional counselling
Send inquiry

Who is it for?

The choice of profession and of your path of training is one of the most difficult choices to make in life What should we chose if we still don’t know what interests us or what we are really good at? Friends, parents and teachers may advise based on their own experience. To choose well you need to have your own perspective.

Reiss School Motivation Profile allows you to get to know your strengths, which makes it easier to establish the professional paths most suited for you and the professions that may give you fulfilment and satisfaction.

Recommendations

Dorota Mucha

Pedagog z 25-letniom doświadczeniem zawodowym

Udział w warsztatach RSMP pozwolił mi spojrzeć na moich uczniów z zupełnie innej perspektywy. Zaczęłam rozumieć ich postępowanie w różnych sytuacjach i myślałam, w jaki sposób mogę zmotywować ich do działania tak, aby cele, które przed nimi postawię, pokrywały się z ich potrzebami.
Dorota Mucha

Joanna Czerska-Thomas

Rodzic

Dzięki profilowi RSMP lepiej poznałam moje dziecko. Wiem, dlaczego tak a nie inaczej zachowuje się w danej sytuacji. Ale chyba najważniejsze jest dla mnie to, że wiem, jakie ma predyspozycje w wybranych przez siebie obszarach – będzie mi łatwiej ukierunkować go w wyborze pracy.
Joanna Czerska-Thomas

Aleksander Pirecki

Uczeń

Profil motywacyjny RSMP oceniam bardzo pozytywnie. Kombinacje motywatorów okazały się wyjątkowo trafne, właściwie opisujące moje cechy osobowości. Chętnie wykorzystam informacje zdobyte dzięki RSMP przy wyborze kierunku studiów, przyszłego zawodu.

Joanna Piwowarczyk

Rodzic

W profilu motywacyjnym RSMP zaskoczyło mnie, że w wielu kwestiach miałam rację co do charakteru mojego syna, szczególnie w tych kwestiach, które w nim krytykowałam, jak totalne lekceważenie porządku. Pytania na końcu raportu stanowią wskazówki do tego, jak można rozwijać te sfery, które w tej chwili nie są dla niego zbyt ważne.
Joanna Piwowarczyk

Kamila Wierzbicka

Maturzystka 2017r.

W pełni zgadzam się z profilem RSMP. Gdyby profile były wykonane wszystkim uczniom w klasie, to nie byłoby kłótni i konfliktów. Gdy mama zapoznała się z moim profilem uznała, że pewne moje zachowania nie są moimi zachciankami czy kaprysami, ale taka jestem i zrozumiała, że należy to zaakceptować.
Kamila Wierzbicka

Karolina Marcinkowska

Uczennica gimnazjum

Nie wierzysz w siebie? Poświęć 20 minut i wykonaj test Reiss Motivation Profile. Pomoże Ci on poznać i zrozumieć nie tylko samego siebie, ale sprawi również, że patrząc w lustro stwierdzisz: jestem wartościowa. Teraz wiem, że są dziedziny, w których jestem naprawdę dobra.
Karolina Marcinkowska

Dr Melania Orzechowska

Pedagog szkolny

W mojej opinii RSMP ma same zalety, ponieważ pozwala poznać potrzeby młodych ludzi, przewidzieć ich zachowania, wskazuje kogo i jak motywować oraz ułatwia dzieciom i młodzieży wybór właściwej drogi edukacyjno – zawodowej. Uważam, że w dalszej perspektywie zastosowanie RSMP może zdecydowanie podnieść jakość edukacji.
Dr Melania Orzechowska

Mikołaj Sznaza

Uczeń Liceum

Spotkanie omawiające wspólnie z moją mamą było bardzo przydatne, gdyż mogła po raz pierwszy zobaczyć co tak naprawdę siedzi mi w głowie i jak widzę mój świat. Dzięki temu lepiej się rozumiemy i wiemy, czego możemy od siebie oczekiwać i w jaki sposób do siebie dotrzeć.
Mikołaj Sznaza

Paulina Radtke

Uczennica, Klasa I LO

Profil zobrazował moje wewnętrzne potrzeby, o których nawet nie miała pojęcia. Wraz z rodzicami wszystko przedyskutowaliśmy i mamy większą świadomość tego, że każdy człowiek jest inny i potrzebuje czegoś innego do szczęścia i spełnienia. Będzie nam łatwiej się dogadać i rozwiązywać wspólne problemy.
Paulina Radtke

Monika Pujszo

Rodzic

RSMP jest wymarzoną instrukcją obsługi własnego dziecka. Jako rodzic miałam oczywiście wizję tego, co jest ważne dla mojego syna, lecz wyniki mocno mnie zaskoczyły. O dziwo wcale nie zaskoczyły mojego dziecka- przeciwnie – zgodził się ze wszystkim, co pokazało RSMP.
Monika Pujszo

Marzena Dembicka

Trener i Coach, właściciel Pracowni Poznania Potrzeb

Jakie korzyści daje młodym ludziom poznanie swojego profilu RSMP? Mogą oprzeć swój sposób nauki, wyboru zawodu, życia na swoich mocnych stronach. Młodzież zaczyna rozumieć, jak ważne są szczegóły komunikacji z osobą „ze skrajnie drugiego bieguna”, a to daje początek akceptacji i tolerancji różnorodności.
Marzena Dembicka

Contact