Management Through Motivation 3.0 is an individual approach to human moti-vation

Thanks to psychometric research offered by the RMP, the organization is able to recognize the areas and factors of its employees’ motivation. This knowledge may help build an organizational structure in which people will feel appreciated and moti-vated to everyday work. Such an organisation will be first to achieve its business ob-jectives, while building its trade mark as a friendly employer.

Management Through Motivation 3.0 is an innovative, individual approach to manag-ing people and setting out goals n organizations. It is a development programme di-rected to managers searching for innovative solutions that really work.

Przykłady zastosowania wraz z rekomendacjami

Download

We offer:

Three packages of development activities for your employees, each of which may be extended by additional options – training and workshops for staff at each manage-ment level.

The first step is employees taking tests, known as the RMP profiles. Based on their results we diagnose the state of the organisation: the level of commitment of its staff, their abilities and predispositions, values and life motives, as well as potential for change.

An Assessment of Intrinsic Needs, i.e. the Reiss Motivational Profiles

A tool supporting recruitment, identification of talents and predispositions, proven in coaching processes and other professional development activities.

 1. Employees of a selected level or team receive links to the RMP questionnaire on-line. Everyone completes his or her own test at a convenient time and re-ceives a written report with a description of the RMP profile with personal de-velopment guidelines.
 2. During the feedback session a certified Reiss Motivation Master analyses each employee’s results in terms of their personal and professional develop-ment (self-development, career path planning, recruitment, work life balance, conflict resolution, communication improvement).
 3. Any employee or potential employee (candidate) can take part in the RMP in-centive profiling. Participation in the assessment is voluntary.
Send inquiry

An Assessment of Intrinsic Needs (the Reiss Motivational Profile) + individual profile discussion

For managers and teams wishing to cooperate more effectively, improve mutual rela-tions, resolve conflicts, skilfully transfer experience and knowledge.

 1. Employees of a selected level or team receive links to the RMP questionnaire on-line. Everyone completes his or her own test at a convenient time and re-ceives a written report with a description of the RMP profile with personal de-velopment guidelines.
 2. During the feedback session a certified Reiss Motivation Master analyses each employee’s results in terms of their personal and professional develop-ment (self-development, career path planning, recruitment, work life balance, conflict resolution, communication improvement).
 3. We prepare our workshop programme based on the RMP results in relation to the organization’s specific needs.

  Most popular topics:
  • Team management and effective motivation
  • Team building and management
  • Conflict resolution
  • Development of management staff
  • Generations X, Y, Z and diversity management
  recipients: managers, teams or groups of employees
Send inquiry

An Assessment of Intrinsic Needs (the Reiss Motivational Profile) + workshop + training on the job

For companies that value the practical application of knowledge gained during the workshops.

 1. Employees of a selected level or team receive links to the RMP questionnaire on-line. Everyone completes his or her own test at a convenient time and re-ceives a written report with a description of the RMP profile with personal de-velopment guidelines.
 2. During the feedback session a certified Reiss Motivation Master analyses each employee’s results in terms of their personal and professional development (self-development, career path planning, recruitment, work life balance, conflict resolution, communication improvement).
 3. We prepare the workshop programme based on the RMP results in relation to the organization’s specific needs.

  Most popular topics:
  • Team management and effective motivation
  • Team building and management
  • Conflict resolution
  • Development of management staff
  • Generations X, Y, Z and diversity management
  recipients: managers, teams or groups of employees
 4. The workshop is followed by individual consultations with employees and man-agers. We also work in the "training on the job" system - i.e. we provide training for employees as they perform their work duties. Together we plan the strategy and ways to implement the knowledge gained. We appoint persons responsible for the implementation of particular tasks. All activities account for the individual needs of employees and managers. This makes them easier, more efficient and more enjoyable.
 5. Send inquiry

Who is it for?

Individual approach to employees, teams and the whole organisation

 • Do not give your employees what you need
 • Do not offer what you think may make them happy
 • Forget money as a motivator

Check out what your employees expect / need to come to work happily without ex-trinsic / material rewards. It is possible. RMP assessment provides knowledge about individual preferences, which enables you to precisely set career paths and individu-ally motivate your employees. And, first of all, to set goals in harmony with their pre-dispositions and abilities. Only this way the employees’ intrinsic motivation is stimu-lated and their level of involvement increased.

We recommend, if:

 • the level of employees’ involvement and motivation is falling
 • you need quick results in team management
 • your team is difficult to motivate, diverse, consists of different generations rep-resentatives of
 • you are looking for new effective solutions for demanding managers
 • the existing tools have not produced the expected results so far
Co dało mi wdrożenie RMP w moim zespole

Recommendations

Marcin Grela

Headhunter, rekruter, twórca społeczności „Sales Angels”, 4 Results

„Dzięki wiedzy wyniesionej z przeprowadzonych badań RMP skróciłem czas przeznaczony na weryfikację kandydatów o 40%. Z moich badań nad wybitnymi handlowcami wynika, że łączy ich najczęściej wysoka potrzeba kontaktów społecznych i statusu oraz średnia lub niska potrzeba uznania”
Marcin Grela

Karolina Wołosowska

kierownik w Departamencie Rozwoju Kompetencji Sieci Sprzedaży

„Zastosowanie narzędzia Reiss Motivation Profile® wzmocniło świadome przejście uczestników przez proces zmiany, który miał miejsce w naszym banku. A ciekawość, związana z chęcią lepszego poznania swojego profilu motywacyjnego poskutkowała dużym zaangażowaniem i wyciąganiem trafnych wniosków”
Karolina Wołosowska

Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

wiceprezes Zarządu i dyrektor stacji dealerskiej w grupie Dealerskiej Krotoski-Cichy

„Program „Zarządzanie przez motywację 3.0 dał nam niesamowitą wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności w obszarze pracy z ludźmi. Dodatkowo „Training on the job” w praktyczny sposób nauczył nas analizować zachowania pracowników oraz wzbudzać w nich motywację i zaangażowanie”
Katarzyna Filipowicz & Sebastian Uciński

Łukasz Janas

Prezes Zarządu VOWOS Sp z o.o.

„RMP pozwoliło mi nie tylko lepiej poznać siebie, ale również zrozumieć partnerów biznesowych. Często klasyfikujemy klienta jako „trudnego”, ale takie zjawisko w rzeczywistości nie istnieje. Raczej nazywamy tak osoby, które posiadają odmienne motywatory i inny system wartości”
Łukasz Janas

Grzegorz Turniak

twórca Akademii Rekomendacji ekspert networkingu, założyciel BNI Polska

„RMP pokazuje obraz ludzkiej motywacji w bardzo precyzyjny i prosty sposób. Dzięki temu możemy dokładnie i szybko zdiagnozować obszary, w których powinniśmy się szkolić, jakie predyspozycje rozwijać, a także w jaki sposób motywować”
Grzegorz Turniak

Mariola Pilas-Kołodziej

Regionalny dyrektor Sprzedaży, ENEL-MED S.A.

„Profilowanie motywacyjne oraz dodatkowe działania rozwojowe pozwoliły na ugruntowanie informacji o sobie samym i pozyskanie informacji o motywatorach każdego członka zespołu. To już dzisiaj przekłada się na lepsze porozumiewanie się w zespole, jak i na skuteczniejsze zarządzanie”
Mariola Pilas-Kołodziej

Wioleta Wojtunik

Dyrektor ds. Nowych Sieci Dystrybucji, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

„Reiss Motivation Profile® spodobał nam się, ponieważ jest konkretny, poparty badaniami, a przede wszystkim otrzymane wyniki są proste w interpretacji. Do zastosowania kwestionariusza przekonała nas jego uniwersalność, a szczególnie stałość motywatorów w czasie”
Wioleta Wojtunik

Alicja Gotowczyc

Prezes Zarządu Forum Mentorów

„RMP jest wspaniałym narzędziem do budowania świadomości Mentora, wspiera efektywność procesu mentoringowego oraz relacje mentorskie”
Alicja Gotowczyc

Contact