Czym jest RMP

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

16 motywatorów RMP

Motywatory życiowe to uniwersalne, potwierdzone naukowo impulsy, które motywują do działania i określają indywidualną osobowość. Ich uniwersalność oznacza to, że motywują one wszystkich ludzi. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu jest motywowany przez wszystkie 16 motywatorów, ale w innym natężeniu.

Władza

władza

Motywator życiowy władza informuje o tym, co jest ważniejsze: przywództwo i odpowiedzialność czy świadczenie usług i wykonywanie zadań.

Rewanż

rewanż

Motywator życiowy rewanż informuje o tym, co jest w życiu ważniejsze: harmonia czy konkurowanie z innymi.

Porządek

porządek

Motywator życiowy porządek informuje jaką rolę odgrywają w życiu uporządkowane otoczenie i klarowne zasady.

Uznanie

uznanie

Motywator życiowy uznanie pokazuje przez „kogo“ lub przez „co“ budujemy swój pozytywny wizerunek.

Rodzina

Rodzina

Motywator życiowy rodzina informuje o tym, jakie znaczenie ma sprawowanie opieki i troska o najbliższych i własne dzieci.

Piękno

piekno

Motywator życiowy piękno informuje o tym, jakie znaczenie ma estetyka i zmysłowość.

Status

status

Motywator życiowy status informuje o preferencjach związanych z przynależnością do elitarnej grupy bądź braku takich potrzeb.

Spokój

spokój

Motywator życiowy spokój pokazuje znaczenie stabilizacji emocjonalnej dla zadowolenia z życia.

Honor

honor

Motywator życiowy honor pokazuje stosunek lojalności do pryncypiów.

Gromadzenie

gromadzenie

Motywator życiowy gromadzenie informuje o tym, jakie znaczenie ma posiadanie rzeczy i otaczanie się nimi.

Ciekawość

ciekawość

Motywator życiowy ciekawość informuje o tym, jakie znaczenie ma wiedza i w jakim celu ją zdobywamy.

Aktywność

aktywność

Motywator życiowy aktywność fizyczna pokazuje, w jakim zakresie ruch wpływa na zadowolenie z życia.

Niezależność

niezależność

Motywator życiowy niezależność informuje o tym, w jaki sposób kształtujemy swoje relacje z innymi ludźmi oraz na ile potrzebujemy psychicznej bliskości z innymi.

Kontakty społeczne

kontakty społeczne

Motywator życiowy kontakty społeczne informuje o tym, jak ważne są częste kontakty z innym ludźmi.

Jedzenie

jedzenie

Motywator życiowy jedzenie pokazuje wpływ jedzenia na zadowolenie z życia.

Idealizm

idealizm

Motywator życiowy idealizm informuje o tym jakie znaczenie ma angażowanie się w sprawy społeczne oraz działania pro bono.

RMP krok po kroku

 1. Napisz do nas na adres e-mail rmp@reissprofile.pl lub do wybranego przez Ciebie Reiss Profile Mastera: http://reissprofile.pl/rmp-masters/  abyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania i przedstawić Ci indywidualną ofertę. Następnie otrzymasz indywidualny kod dostępu do portalu, dzięki któremu będziesz mógł wykonać Reiss Motivation Profile.
 2. Reiss Motivation Profile – to ankieta online, składająca się ze 128 pytań dotyczących motywów życiowych. Ich subiektywną istotność ocenia się w siedmiostopniowej skali. Wypełnienie testu zajmie Ci około 20-25 minut.
 3. Reiss Motivation Profile – Twój indywidualny profil motywacyjny otrzymasz w formie grafu, który prezentuje Twoją indywidualną wartość dla wszystkich 16 motywatorów. Dowiesz się, które z motywatorów są dla Ciebie ważne, wyróżniające (tzw. drivery motywacyjne), które motywatory mają średnią wartość, a które są nieistotne i nie mają dużego wpływu na Twoją motywację.
 4. Omówienie profilu motywacyjnego – profil zostanie Ci przedstawiony i wyjaśniony przez Reiss Profile Mastera – certyfikowanego specjalistę, posiadającego kwalifikacje i wiedzę umożliwiającą interpretację profilu motywacyjnego oraz jego profesjonalną prezentację. Rozmowa potrwa około 60-90 min.
 5. Raport opisowy – po rozmowie z Reiss Profile Masterem otrzymasz dokładny raport opisowy Twojego profilu motywacyjnego.

Jak wygląda RMP

Reiss Motivation Profile to narzędzie, które w przystępny i plastyczny sposób przedstawia skomplikowane zagadnienia związane z ludzką osobowością i motywacją. Pokazuje indywidualne wartości 16 motywatorów w formie wykresu. Motywatory przyjmują wartości od -2,00 do +2,00. W zależności od tego przedstawione są w kolorach:

 • 
zielonym: wysoka wartość (od +0,80 do +2,00)
 • żółtym: średnia wartość (od-0,79 do +0,79)
 • pomarańczowym: niska wartość (od-2,00 do -0,80)

Zgodnie z logiką rozkładu normalnego, większość populacji osiąga wyniki poszczególnych motywatorów w zakresie od -0,79 do +0,79 (przedstawione na wykresie w kolorze żółtym). Wartości przedstawione w kolorze zielonym i pomarańczowym są mniej popularne, a tym samym bardziej charakterystyczne. Są to tak zwane drivery motywacyjne wyróżniające indywidualną osobowość. Baza normatywna składa się obecnie z ponad 40, 000 respondentów z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Na wyniki nie ma wpływu czynnik “kultury”, a większość z nich jest względnie stała w czasie.

Przykładowy Profil Motywacyjny Reissa

Przykładowy Profil Motywacyjny Reissa

Dlaczego warto

 • Reiss Motivation Profile to pierwsze narzędzie diagnostyczne online opisujące motywację człowieka
 • Reiss Motivation Profile jest jedynym podejściem do motywacji opartym o metodykę naukową. Został opracowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University. Wyniki badań zostały opublikowane w 17 fachowych publikacjach (z tego trzy w prestiżowych APA Journals) oraz trzech książkach, m.in opublikowanej w 2000 r. książce: “Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Action and Define Our Personalities”.
 • Wyniki Reiss Motivation Profile są wiarygodne i stałe w czasie, co zostało potwierdzone czterotygodniowymi badaniami rzetelności powtarzalności testu (ang. test-retest). Ocena rzetelności wszystkich 16 skal pomiarowych wynosi pomiędzy 0,69 i 0,88. Spójność wewnętrzna mierzona za pomocą alfa Cronbacha przyjmuje wartości pomiędzy 0,71 i 0,92. Przyjmuje się, że skala charakteryzuje się dobrymi właściowościami psychometrycznymi dla wartości powyżej 0,7. Więcej na temat rzetelności metody i badania test-retest w publikacji naukowej profesora Stevena Reissa.
 • Metoda jest mało wrażliwa na efekt “dostosowania społecznego”, czyli na ile osoba wypełniająca test jest w stanie wpłynąć na jego wynik i udzielić pożądanych odpowiedzi. Wpływ tego efektu zmierzony przy pomocy skali Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) wynosi poniżej 3% i jest bardzo niewielki.
 • Reiss Motivation Profile opisuje indywidualność ludzkiej osobowości. RMP nie grupuje, nie kategoryzuje ani nie wprowadza typologii osobowości, możliwych jest ponad 6.000.000 kombinacji motywatorów.
 • Reiss Motivation Profile w odróżnieniu od innych testów osobowościowych nie bada zachowań, ale pokazuje, w jaki sposób i dlaczego do nich dochodzi. RMP umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikającego z indywidualnego systemu wartości.
 • Reiss Motivation Profile opisuje jakie motywatory i wartości życiowe są ważne dla ludzi, z którymi pracujemy. To pozwala z kolei świadomie dobierać najbardziej efektywne środki motywacyjne.
 • Reiss Motivation Profile jest z powodzeniem stosowany w profesjonalnym sporcie czyli w dziedzinie, w której organizm i motywacja człowieka poddawane są ekstrymalnym próbom.

Napisz do nas, jeśli jesteś zainteresowany wynikami badań profesora Stevena Reissa: rmp@reissprofile.pl

Korzyści

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

 • lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
 • potrafią zmotywować pracowników,
 • potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,
 • wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • podejmują trafniejsze decyzje personalne,
 • potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

 

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.

 

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

 • wzrasta samoakceptacja pracowników,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

 

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym podejmowane są trafniejsze decyzje personalne, ponieważ:

 • wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
 • rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
 • badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
 • wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
 • spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.

 

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu staje się on ukierunkowany na potrzeby klienta, ponieważ:

 • badane są potrzeby i motywy klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
 • możliwe jest odwołanie się do potrzeb klientów,
 • możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
 • strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.

 

Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu staje się on efektywniejszy, ponieważ:

 • znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie prostsze,
 • łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
 • odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
 • osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.

 

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:

 • można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
 • sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
 • odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
 • osiągana jest synergia między trenerem a sportowcem.

Materiały edukacyjne

insipiens_reiss_profile_who_am_I1Who am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Actions and Define Our Personalities

Steven Reiss Tarcher/Putnam, New York, NY 2002 Sprawdź dostępność na Amazon.com

Human needs and intellectual disabilities: Applications for person centered planning and crisis intervention

Reiss, S. (2010) Sprawdź dostępność na Amazon.com

The Normal Personality: A New Way of Thinking About People

Steven Reiss Cambridge University Press, New York, NY 2008 Sprawdź dostępność na Amazon.com

Myths of Intrinsic MotivationMyths of Intrinsic Motivation [Kindle Edition]

Steven Reiss/Michael J. Formica, IDS Publishing 2013 Sprawdź dostępność na Amazon.com

Behindert?!Behindert?!

Steven Reiss/Aleksander Reyss, Rass´sche Verlagsges. GmbH 2012-04-30 Sprawdź dostępność na Empik.com

So coachen sich die BestenSo coachen sich die Besten

Klimmer, Marion, Redline Verlag, München 2012 Sprawdź dostępność na Amazon.com

Macht, Neugier, Team ...: Mitarbeiter individuell führen und motivieren mit dem Reiss MotivationsprofilMacht, Neugier, Team …: Mitarbeiter individuell führen und motivieren mit dem Reiss Motivationsprofil

Uta Rohrschneider, Gabler Verlag, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2011 Sprawdź dostępność na Amazon.com

Behindert?!Wer bin ich und was will ich wirklich?: Mit dem Reiss-Profile die 16 Lebensmotive erkennen und nutzen.

Reiss, S. (2009) Sprawdź dostępność na Empik.com

Behindert?!Das Reiss Profile: Die 16 Lebensmotive. Welche Werte und Bedürfnisse unserem Verhalten zugrunde liegen

Reiss, S. (2009) Sprawdź dostępność na Empik.com

Die 16 Lebensmotive in der Praxis: Das Reiss Profile in Training, Coaching und BeratungDie 16 Lebensmotive in der Praxis: Das Reiss Profile in Training, Coaching und Beratung

Brand, M., & Ion, F. (2011) Sprawdź dostępność na Amazon.com

Kraftquellen des Erfolgs – Das Reiss Profile Praxisbuch. Worauf es im Leben wirklich ankommt und wie Sie die 16 Lebensmotive im Alltag nutzen von Neu kaufenKraftquellen des Erfolgs – Das Reiss Profile Praxisbuch. Worauf es im Leben wirklich ankommt und wie Sie die 16 Lebensmotive im Alltag nutzen von Neu kaufen

Reyss. A., & Birkhahn, T. (2009) Sprawdź dostępność na Amazon.com

Motivorientiertes Führen: Führen auf Basis der 16 Lebensmotive nach Steven ReissMotivorientiertes Führen: Führen auf Basis der 16 Lebensmotive nach Steven Reiss

Ion, F. K., & Brand, M. (2009) Sprawdź dostępność na Empik.com

30 Minuten für mehr Work-Life-Balance durch die 16 Lebensmotive

Ion, F. K., & Brand, M. (2008) Sprawdź dostępność na Amazon.com

Publikacje naukowe


Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation: The Theory of 16 Basic Desires

Steven Reiss, The Ohio State University, 25-Feb-2003

Pobierz publikację

A Comprehensive Assessment of Human Strivings: Test-Retest Reliability and Validity of the Reiss Profile

Susan M. Havercamp, Steven Reiss, The Ohio State University, 25-Jan-2003

Pobierz publikację

Towards a Comprehensive Assessment of Fundamental Motivation: Factor Structure of the Reiss Profiles

Susan M. Havercamp, Steven Reiss, The Ohio State University, 20-Jan-1998

Pobierz publikację

Trait motivational correlates of athleticism. Personality and Individual Differences

Reiss, S., Wiltz, J., & Sherman, M. (2001)

Pobierz publikację

Six motivational reasons for low school achievement. Child and Youth Care Forum

Reiss, S. (2009)

Pobierz publikację

How to Motivate Athletes

Steven Reiss, Who Are We, Psychology Today, 04-Apr-2013

Pobierz publikację

How to motivate workers

Steven Reiss, Who Are We, Psychology Today, 21-Oct-2012

Pobierz publikację

The New Psychology of Marketing

Steven Reiss, Who Are We, Psychology Today, 22-Mar-2012

Pobierz publikację

Self-Discovery in Leadership Training

Steven Reiss, Who Are We, Psychology Today, 6-Dec-2011

Pobierz publikację

Secrets of Happiness

Steven Reiss, Psychology Today (www.psychologytoday.com/) 2001, New York, NY.

Pobierz publikację

The sensivity theory of aberrant motivation

Steven Reiss, (Ed. Taylor, Steven: Anxiety Sensitivity: Theory, Research, and Treatment of the Fear of Anxiety (Personality and Clinical Psychology Series)), Lawrence Erlbaum Associates Inc 1999, Mahwah, NJ.

Pobierz publikację

Extrinsic and intrinsic motivation at 30: Unresolved scientific issues.

Behavior Analyst, 28, 1-14. Reiss, S. (2005).


Motivation in Development Context: A new method of studying self-actualization.

Journal of Humanistic Psychology, 45, 41-53. Reiss, S., & Havercamp, S. M. (2005).


The 16 strivings for God.

Zygon, 39, 303-320. Reiss, S. (2004).


Relations between big five traits and fundamental motives.

Psychological Reports, 95, 795-802. Olson, Kenneth R. , & Weber, D. A. (2004).


Why people watch reality TV?

Media Psychology 6, 363-378. Reiss, S. & Wiltz, J. (2004).


Curiosity and mental retardation: Beyond IQ.

Mental Retardation, 42, 77-81. Reiss, S. & Reiss, M. (2004).


Compatibility of housemates with mental retardation.

American Journal of Mental Retardation, 108, 173-180. Wiltz, J., & Reiss, S. (2003).


The personality of love: Fundamental motives and traits related to components of love.

Personality and Individual Differences, 32, 839-853. Engel, G., Olson, K. R., Patrick, C. (2002).


Why people turn to religion: A motivational analysis.

Journal for the Scientific Study of Religion, 39, 47-52. Reiss, S. (2000).


Toward a comprehensive assessment of fundamental motivation.

Psychological Assessment, 10, 97-106. Reiss, S. & Havercamp, S. H. (1998).


Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness.

Behavior Research and Therapy, 24, 1-8. Reiss, S., Peterson, R.A., Gursky, D.M., & McNally, R.J. (1986).


Expectancy model of fear.

In S. Reiss and R.R. Bootzin (eds.), Theoretical issues in behavior therapy. New York: Academic Press, 107-121. Reiss, S., & McNally, R.J. (1985).


Overjustification, competing responses, and the acquisition of intrinsic interest.

Journal of Personality and Social Psychology, 31, 1116-1125. Reiss, S., & Sushinsky, L.W. (1975).


The Reiss profile of fundamental goals and motivational Sensitivities. Examiner and technical manual 2004, Version 2.1

Ohio State University, USA. Reiss, Steven.


The sensivity theory of motivation: implications for psychopathology.

Behavior Research and Therapy 1996, Vol. 34, No. 8, pp. 621-632. Reiss, Steven; Havercamp, Susan M.


Word Society of Motivation Scientists and Professionals