Szkolenia dla firm

Instytut Durkalskiego RMP Polska przygotował dla firm specjalną ofertę, która opiera się na metodyce prof. Stevena Reissa.

Oferujemy:

 

RMP Mastership

To szkolenie certyfikujące na Reiss Profile Mastera. Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających i działów HR oraz wszystkich tych, którzy chcą w swoim biznesie wykorzystywać nowoczesne narzędzie do poznania motywacji człowieka.
czytaj dalej…

 

RMP Individual

W ramach programu pracownicy wybranego szczebla czy zespołu wykonują profile motywacyjne RMP, a następnie przeprowadzana jest z nimi indywidualna rozmowa coachingowa. Po rozmowie każda osoba otrzymuje pisemny raport zawierający opis własnego profilu motywacyjnego.

 

RMP Training

To krótkie, zazwyczaj trwające od jednego do kilku dni szkolenia i warsztaty bazujące na Reiss Motivation Profile. W zależności od potrzeb, celem treningu może być np. lepsze poznanie samego siebie i współpracowników, warsztat umiejętności interpersonalnych, skutecznej motywacji, zarządzania poprzez motywację, rekrutacji czy rozwoju pracowników.
Wszystkim uczestnikom oferowany jest RMP wraz z rozmową coachingową i pisemnym raportem.

 

RMP Program

To kompleksowe wdrożenia autorskich programów bazujących na RMP, trwające od kilku miesięcy do kilku lat. Składają się one z modułów, a ich elementami są np. szkolenia, warsztaty, training-on-the-job, coaching, itp. Wdrożenia przebiegają wieloetapowo. Po fazie intensywnego przygotowania, w której uczestniczą Klienci i Instytut Durkalskiego RMP Polska, przeprowadzany jest pilotaż, którego celem jest weryfikacja, na ile założone cele są osiągalne, a wypracowane narzędzia i forma przekazu dopasowane do grupy docelowej.

Wdrożenia „RMP Programu” są zalecane dla efektywnego zarządzania zespołem czy rozwoju pracowników oraz w obszarach wymagających przeprowadzenia istotnych zmian jak np.: wprowadzenie nowego stylu zarządzania. Wskazane są również w fazach przygotowawczych organizacji do stworzenia odpowiednich struktur przed wdrożeniem „RMP Programu”. Warunkiem wprowadzenia zarządzania poprzez motywację są jasno zdefiniowane procesy, których wdrożenie może stać się również celem pośrednim „RMP Programu”.

W celu praktycznego zastosowania wiedzy uzyskanej na szkoleniach i wypracowania własnych rozwiązań na bazie przekazanej wiedzy zapewniamy indywidualną opiekę coacha intensywnej fazy implementacji programu. Wdrożenie jest dzięki temu bardzo indywidualne, a efektywność przeprowadzonych działań wyższa, a co najważniejsze osiągnięte wyniki długoterminowe.

Wszystkim uczestnikom programu oferowany jest RMP wraz z rozmową coachingową i pisemnym raportem.

 

RMP Discovery

To działania badawcze z wykorzystaniem metodyki RMP przeprowadzane na zlecenie firm i instytucji. Wyniki są przeznaczone na wewnętrzne potrzeby zlecającego i nie są przez Instytut Durkalskiego podawane do publicznej wiadomości. Badania mogą zostać wykonane np. na wybranej grupie konsumentów , użytkowników wskazanego produktu bądź określonej grupie docelowej w celu ustalenia wspólnych motywatorów i potrzeb. Dodatkowo można zamówić opracowanie indywidualnego raportu dotyczącego sposobu komunikacji lub skutecznego marketingu dla danej grupy docelowej.

Certyfikacja na Reiss Profile MasteraZapraszamy do udziału w Reiss Motivation Profile Mastership Program – szkoleniu upoważniającym do stosowania metodyki Reiss Motivation Profile w praktyce zawodowej.

Cele programu

Celem certyfikacji jest dogłębne poznanie narzędzia oraz zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu jego stosowania. Certyfikacja kończy się egzaminem w czwartym dniu szkolenia i uzyskaniem tytułu „Reiss Profile Mastera”, upoważniającego do samodzielnego stosowania narzędzia w pracy zawodowej.

Dla kogo?

Dla trenerów, coachów, doradców zawodowych, osób zarządzających, specjalistów ds. HR, psychologów, ekspertów zajmujących się rozwojem osobowości oraz osób zainteresowanych tematem motywacji.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

O udziale w certyfikacji na Reiss Profile Mastera decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja predyspozycji do wykorzystywania narzędzia. Uczestnikiem certyfikacji może zostać osoba:

 • pełnoletnia z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) oraz
 • pracująca na stanowisku menedżerskim LUB w działach HR LUB jako trener / coach oraz
 • posiadająca minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

Przebieg certyfikacji

Certyfikacja na RMP-Mastera składa się z 4 etapów:

1 etap: Przygotowanie

Przed certyfikacją każdy uczestnik wykonuje swój własny profil motywacyjny. Najpóźniej 2 tygodnie przed terminem szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do zapoznania się przed szkoleniem.

2 etap: 3-dniowe szkolenie w formie warsztatów

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów, 80% to praktyczne ćwiczenia. Pod koniec warsztatów każdy z jego uczestników przeprowadza rozmowę feedbackową z klientem.

3 etap: Samodzielne przyprowadzenie 3 rozmów feedbackowych

Po warsztatach uczestnicy otrzymują po 3  profile motywacyjne dostępne w RMP-Portalu, które muszą zostać wykonane i omówione z dowolnymi osobami lub klientami do czasu egzaminu.

4 etap: 1-dniowy praktyczny egzamin

Egzamin odbywa się w formie otwartej na forum. Każdy z uczestników przedstawia po 1 omówionym profilu motywacyjnym.

Tematyka szkolenia

 • Teoria 16 motywatorów Prof. Stevena Reissa, badania naukowe i podstawy teoretyczne metodyki.
 • Reiss Motivation Profile: analiza, przykłady, zastosowanie.
 • Praktyczne wykorzystanie Reiss Motivation profile w coachingu (studium przypadku).
 • Selfhugging, a „ślepe plamy”.
 • Profilowanie wybranych osób, np. coacha, sprzedawcy, osoby zarządzającej.
 • Praktyczne wykorzystanie Reiss Motivation Profile w biznesie, coachingu i profesjonalnym sporcie.
 • Wprowadzenie do platformy online, portalu dla Reiss Profile Masterów.

Po certyfikacji każdy z uczestników otrzymuje

 • Materiały pomocnicze do pracy motywacyjnej.
 • Dostęp do platformy RMP online.
 • Wsparcie merytoryczne po szkoleniu.
 • Możliwość udziału w cyklicznych spotkaniach “Reiss – Cafe” poświęconych wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy z zakresu motywacji wewnętrznej i RMP.

Korzyści

 • Uzyskanie certyfikatu Reiss Profile Master uprawniającego do samodzielnego stosowania metodyki.
 • Dostęp do bazy wiedzy z zakresu motywacji wewnętrznej.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o uznane, specjalistyczne narzędzie do analizy motywacji.
 • Dostęp do narzędzia, którego wiarygodność i rzetelność zostały potwierdzone badaniami naukowymi oraz międzynarodowym uznaniem.
 • Zdobycie nowych umiejętności pozwalających na bardziej profesjonalną pracę z ludźmi.

Inwestycja w szkolenie: 4.500 zł netto + 23% VATu,

W cenie zawarte jest:

 • Profil motywacyjny dla uczestnika szkolenia
 • 3 profile motywacyjne, które muszą zostać wykorzystane przed ostatnim dniem szkolenia i mogą zostać wykorzystane podczas pracy z klintami.
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz online.
 • Przerwy kawowe oraz lunch podczas szkolenia.
 • Wsparcie merytoryczne po certyfikacji.
 • Możliwość udostępnienia swojego profilu na stronie internetowej www.reissprofile.pl/rmp-masters/.

Terminy certyfikacji w 2018 roku:

 • 29.01 – 31.01 oraz 19.02.2018
 • 09.04 – 11.04 oraz 27.04.2018
 • 06.06 – 08.06 oraz 25.06.2018
 • 24.09 – 26.09 oraz 15.10.2018
 • 26.11 – 28.11 oraz 17.12.2018

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Kopernika 21.

Osoby prowadzące: Ewa Jochheim, Katarzyna Janas


Akademia RMP

Sukces w pracy z RMP® polega na ciągłym doskonaleniu się i podnoszeniu kwalifikacji. Dlatego też nasz Instytut oferuje nie tylko szkolenie certyfikujące, ale również szereg możliwości podnoszenia kwalifikacji. W przygotowaniu są seminaria na temat szczególnych kombinacji motywatorów, możliwego zastosowania RMP®, rozmowy coachingowej oraz consultingu.

Po szkoleniu certyfikującym każdy jego absolwent ma możliwość skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Ważne jest dla nas, aby nasi absolwenci byli z nami w kontakcie i również między sobą wymieniali się doświadczeniami. Korzyści odniosą wszyscy – my będziemy mogli zatroszczyć się o wysoką jakość świadczonych usług, a nasi absolwenci nie będą zdani tylko na siebie.

Planowane są również spotkania eksperckie, na które będziemy zapraszać międzynarodowych specjalistów od motywacji, ale również ekspertów stosujących RMP® od lat.

 • Cykliczne spotkania absolwentów (wymiana doświadczeń)
 • Podnoszenie kwalifikacji (dodatkowe kursy z zakresu RMP®)
 • World Society of Motivation Scientists and Professionals (członkostwo dla wszystkich absolwentów)